chiếu cần vương ra đời trong hoàn cảnh nào

Đề bài

Phong trào Cần Vương nở rộ nhập yếu tố hoàn cảnh nào?

Bạn đang xem: chiếu cần vương ra đời trong hoàn cảnh nào

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 dựa nhập sgk Lịch sử 11 trang 124, 125 nhằm vấn đáp.

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Xem thêm: cảm nhận về bài thơ quê hương của tế hanh

Hoàn cảnh nở rộ Phong trào Cần Vương:

- Sau Hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt, Pháp vẫn triển khai xong về cơ phiên bản cuộc xâm lăng nước ta, thiết lập chính sách bảo lãnh ở Bắc Kì và Trung Kì.

- Phái công ty chiến nhập triều đình Huế, thay mặt là Tôn Thất Thuyết vẫn phế truất quăng quật những ông vua thân mật Pháp, đem Hàm Nghi đăng quang, kín đáo kiến thiết tô chống, tích trữ lương bổng thảo và tranh bị.

- Đêm ngày 4 rạng ngày 5-7-1885, Tôn Thất Thuyết hạ mệnh lệnh tiến công Pháp bên trên tháp canh Mang Cá, toà Khâm sứ. Pháp phản công, Tôn Thất Thuyết đem vua Hàm Nghi chạy đi ra tô chống Tân Sở (Quảng Trị).

Xem thêm: khi nào hai thanh nam châm hút nhau

- Ngày 13-7-1885, Tôn Thất Thuyết mượn danh vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương lôi kéo văn thân mật, sĩ phu, quần chúng toàn quốc đứng lên vì như thế vua nhưng mà kháng chiến.

⟹ Phong trào Cần Vương nở rộ.

Loigiaihay.com