chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Bài toán phân tách số với 3 chữ số cho tới số với cùng 1 chữ số toán lớp 3 con cái được áp dụng phép tắc phân tách, nhân, trừ vô một phép tắc đo lường.

Bạn đang xem: chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

 Học đảm bảo chất lượng Việc chia số với 3 chữ số cho tới số với một chữ số toán lớp 3 sẽ hỗ trợ con cái cải cách và phát triển trí tuệ, tăng kĩ năng bản năng. Phụ huynh và con cái nằm trong tìm hiểu thêm những kiến thức và kỹ năng và bài bác tập dượt trọng tâm tuy nhiên mamnonvinschool.edu.vn cung cấp cho tại đây.

1. Cách tiến hành phép tắc phân tách số với 3 chữ số cho tới số với một chữ số

Để thực hiện phép tắc tính này tớ đặt điều tính rồi tính với trật tự kể từ trái khoáy qua quýt nên theo đuổi 3 bước tính nhẩm là phân tách, nhân, trừ; từng đợt phân tách được một chữ số ở thương.

Ví dụ: 124 : 4 = ?

Đặt tính:

Thực hiện tại phép tắc chia:

 • 12 phân tách 4 được 3, ghi chép 3

3 nhân 4 vì chưng 12, 12 trừ 12 vì chưng 0

 • Hạ 4 được 4, 4 phân tách 4 được một, ghi chép 1

1 nhân 4 vì chưng 4, 4 trừ 4 vì chưng 0

Vậy 124 : 4 = 31

2. Các dạng phép tắc phân tách số với 3 chữ số cho tới số với một chữ số.

2.1. Phép phân tách hết

Phép phân tách hết

2.2. Phép phân tách với dư

Phép phân tách với dư

2.3. Phép phân tách số tròn trặn chục với 3 chữ số cho tới số với một chữ số

Phép phân tách số tròn trặn chục với 3 chữ số cho tới số có một chữ số

3. Một số cảnh báo Khi thực hiện Việc phân tách số với 3 chữ số cho tới số với một chữ số

 • Đặt tính theo như đúng cột, trúng số, trúng địa điểm của số bị phân tách, số phân tách, thương.

 • Thực hiện tại phép tắc tính kể từ trái khoáy sáng sủa nên, kể từ cột hàng ngàn, hàng trăm và mặt hàng đơn vị chức năng.

 • Mỗi đợt tính đều nên trải qua quýt phụ thân bước tính nhẩm: phân tách, nhân, trừ; từng đợt chia đều cho 2 bên được một chữ số ở thương

4. Bài tập dượt thực hành 

4.1. Dạng 1: Đặt tính rồi tính

4.1.1. Cách làm

 • Bước 1: Đặt tính theo đuổi cột dọc, đặt điều số trúng địa điểm của số bị phân tách, số phân tách, thương.
 • Bước 2: Thực hiện tại phép tắc phân tách theo đuổi trật tự kể từ trái khoáy qua quýt phải
 • Bước 3: Kiểm tra sản phẩm và kết luận

4.1.2. Bài tập

Bài 1. Thực hiện tại những phép tắc tính

Thực hiện tại phép tắc tính

Bài 2. Thực hiện tại những phép tắc tính sau

Thực hiện tại những phép tắc tính sau

4.1.3. Đáp án

Bài 1:

Đặt tính rồi tính, tớ với sản phẩm của từng phép tắc tính như sau:

Kết trái khoáy Khi tiến hành phép tắc tính

Bài 2:

Đặt tính rồi tính, tớ với sản phẩm của từng phép tắc tính như sau:

Kết trái khoáy của đặt điều tính rồi tính

4.2. Dạng 2: Toán đố

4.2.1. Cách làm

 • Bước 1: Đọc và phân tách đề bài bác, xác lập số đang được cho tới, số cần thiết mò mẫm và dạng toán
 • Bước 2: Đối với Việc mò mẫm độ quý hiếm của một group hoặc mò mẫm số group tạo ra trở thành thì những em nên dùng phép tắc tính phân tách.
 • Bước 3: Trình bày tiếng giải.
 • Bước 4: Kiểm tra sản phẩm và Tóm lại.

4.2.2. Bài tập

Xem thêm: c ra co2

Bài 1. Khối 3 của ngôi trường tè học tập A với 8 lớp và tổng số học viên của tất cả khối là 152 học viên. Hỏi từng lớp với từng nào học tập sinh?

Bài 2. An với 118 viên bi, Hải với 56 viên bi. Làm sao sẽ được số bi ở 6 vỏ hộp vì chưng nhau?

Bài 3. Một năm với 365 ngày, một tuần với 7 ngày. Hỏi 1 năm với từng nào tuần?

4.2.3. Đáp án

Bài 1:

Mỗi lớp với số học viên là

152 : 8 = 19 (học sinh)

Vậy từng lớp với 19 học tập sinh

Bài 2:

Tổng số bi của An và Hải là: 118 + 56 = 174 (viên bi)

Để số bi vô 6 vỏ hộp đều bằng nhau tớ có: 174 : 6 = 29 (viên bi)

Vậy từng vỏ hộp với 29 viên bi

Bài 3:

Mỗi tuần với 7 ngày nên số tuần vô một năm là:

365 : 7 = 52 tuần (dư 1 ngày)

Vậy 1 năm với 52 tuần và dư 1 ngày

4.3. Dạng 3: Điền vô bảng sau thời điểm tìm kiếm được độ quý hiếm của phép tắc tính

4.3.1. Cách làm

 • Đối với dạng bài bác này tớ dùng phép tắc phân tách nhằm tính, vì chưng dữ khiếu nại đề bài bác dùng kể từ “giảm lên đường số lần”.

 • Thực hiện tại theo lần lượt những phép tắc tính kể từ bên trên xuống bên dưới, đánh giá sản phẩm.

4.3.2. Bài tập

Số đang được cho

936m

372 giờ

576 kilogam gạo

750 viên gạch

Giảm 9 lần

Giảm 8 lần

Giảm 7 lần

Giảm 6 lần

4.3.3. Đáp án

Số đang được cho 936m 372 giờ 576 kg 
Giảm 9 lần 936m : 9 = 104m 372 giờ : 9 = 41 giờ dư 3 giờ 576kg : 9 = 64kg
Giảm 8 lần 936m : 8 = 117m 372 giờ : 8 = 46 giờ dư 2 giờ 576kg : 8 = 72kg
Giảm 7 lần 936m : 7 = 133m dư 5m 372 giờ : 7 = 53 giờ dư 1 giờ 576kg : 7 = 82kg dư 2kg
Giảm 6 lần 936m : 6 = 156m 372 giờ : 6 = 62 giờ 576kg : 7 = 82kg dư 2kg


Để học tập đảm bảo chất lượng Việc chia số với 3 chữ số cho tới số với một chữ số lớp 3, những con cái cần thiết cầm kiên cố kiến thức và kỹ năng, với cách thức học tập trúng đắn. Cạnh cạnh, cha mẹ theo đuổi dõi mamnonvinschool.edu.vn nhằm update những kiến thức và kỹ năng hoặc. 

Xem thêm: fe +cl