chia số có ba chữ số

Để học tập đảm bảo chất lượng toán lớp 4 phân tách mang lại số với thân phụ chữ số, học viên cần thiết bắt được quy tắc và thao tác đo lường và tính toán của quy tắc phân tách.

Bạn đang xem: chia số có ba chữ số

Sau trên đây mamnonvinschool.edu.vn tiếp tục chỉ dẫn học viên cụ thể học tập bài bác toán lớp 4 phân tách mang lại số với thân phụ chữ số này, cùng theo với một số trong những bài bác tâp áp dụng và tự động luyện. Phụ huynh và con cái nằm trong xem thêm nhé!

1. Hướng dẫn quy tắc phân tách mang lại số với 3 chữ số 

1.1. Phép phân tách không còn mang lại số với 3 chữ số 

Ví dụ: 3570 : 210 = ?

Đặt tính và tính tớ có:

ví dụ quy tắc phân tách không còn phân tách mang lại số với thân phụ chữ số

Thực hiện nay quy tắc phân tách bám theo trật tự kể từ trái khoáy qua loa cần tớ có:

 • 357 phân tách 210 được một, viết lách 1

1 nhân 0 bởi vì 0, 7 trừ 0 được 7, viết lách 7

1 nhân 1 bởi vì 1, 5 trừ 1 được 4, viết lách 4

1 nhân 2 bởi vì 2, 3 trừ 2 được một, viết lách 1

 • Hạ 0 với 1470 phân tách 210 được 7, viết lách 7

7 nhân 0 bởi vì 0, 0 trừ 0 bởi vì 0

7 nhân 1 bởi vì 7, 7 trừ 7 bởi vì 0

7 nhân 2 bởi vì 14, 14 trừ 14 bởi vì 0

Vậy 3570 : 210 = 17 là quy tắc phân tách hết

1.2. Phép phân tách mang lại số với 3 chữ số với dư

Ví dụ: 67629 : 316

Ví dụ quy tắc phân tách với dư phân tách mang lại số với thân phụ chữ số

Thực hiện nay quy tắc phân tách bám theo trật tự kể từ trái khoáy sáng sủa cần tớ có:

 • 676 phân tách 316 bởi vì 2, viết lách 2

2 nhân 6 bởi vì 12, 16 trừ 12 bởi vì 4, viết lách ghi nhớ 1

2 nhân 1 bởi vì 2 ghi nhớ 1 bởi vì 3, 7 trừ 3 bởi vì 4, viết lách 4

2 nhân 3 bởi vì 6, 6 trừ 6 bởi vì 0

 • Hạ 2 được 442, 422 phân tách 316 được một, viết lách 1

1 nhân 6 được 6, 12 trừ 6 bởi vì 6, viết lách 6 ghi nhớ 1

1 nhân 1 bởi vì 1 ghi nhớ 1 được 2, 4 trừ 2 bởi vì 2 viết lách 2

1 nhân 3 bởi vì 3, 4 trừ 3 được một viết lách 1

 • Hạ 9 được 1269, 1269 phân tách 316 được 4, viết lách 4

4 nhân 6 bởi vì 24, 9 trừ 4 bởi vì 5, viết lách 5 ghi nhớ 2

4 nhân 1 bởi vì 4 thêm thắt 2 được 6, 6 trừ 6 bởi vì 0

4 nhân 3 bởi vì 12, 12 trừ 12 bởi vì 0

Vậy 67629 phân tách 316 bởi vì 214 dư 5, đấy là quy tắc phân tách với số dư

2. Nhận xét toán lớp 4 phân tách mang lại số với thân phụ chữ số

Những Note Khi triển khai quy tắc chia số có ba chữ số

 • Phép phân tách không còn là quy tắc phân tách với số dư bởi vì 0

 • Phép phân tách với dư là quy tắc phân tách với số dư không giống 0

 • Phép phân tách với dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Bài tập dượt vận dụng 

3.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 945 : 315

b) 21359 : 610

c) 27129 : 565

d) 2645 : 115

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 1998 x đôi mươi + 4788 :  252

b) 2019 - 12780 : 852

c) 999 : 333+ 17284

d) 43875 : 975 + 6731 - 5012

Bài 3: Tìm nó biết

a) nó x 153 = 39168

b) nó x 486 = 9234

c) nó x 715 = 27173

d) nó x 999 = 90915

Bài 4: Có 2 siêu thị phân phối gạo, thường ngày nhập về 6375 kilogam gạo. Trung bình thường ngày siêu thị loại nhất bán tốt 425kg, siêu thị loại nhị bán tốt 490kg. Hỏi những cửa ngõ rơi rụng từng nào ngày nhằm bán tốt không còn số gạo cơ và với siêu thị này còn dư không?

3.2. Bài giải

Bài 1

Thực hiện nay quy tắc tính bám theo trật tự kể từ trái khoáy qua loa cần tớ có:

Đặt tính và tính quy tắc phân tách mang lại số với thân phụ chữ số 1

 • 945 phân tách 315 bởi vì 3, viết lách 3   

  3 nhân 5 bởi vì 15, 5 trừ 5 bởi vì 0, ghi nhớ 1

3 nhân 1 bởi vì 3 thêm một bởi vì 4, 4 trừ 4 bởi vì 0

3 nhân 3 bởi vì 9, 9 trừ 9 bởi vì 0

Vậy 945 : 315 = 3 là quy tắc phân tách hết

Đặt tính và tính quy tắc phân tách mang lại số với thân phụ chữ số 2

 • 2135 phân tách 610 bởi vì 3, viết lách 3

3 nhân 0 bởi vì 0, 5 trừ 0 bởi vì 5, viết lách 5

3 nhân 1 bởi vì 3, 3 trừ 3 bởi vì 0, viết lách 0

3 nhân 6 bởi vì 18, 21 trừ 18 bởi vì 3, viết lách 3

 • Hạ 9 được 3059, 3059 phân tách 610 bởi vì 5, viết lách 5

5 nhân 0 bởi vì 0, 9 trừ 0 bởi vì 9, viết lách 9

5 nhân 1 bởi vì 5, 5 trừ 5 bởi vì 0

5 nhân 6 bởi vì 30, 30 trừ 30 bởi vì 0

Vậy 21359 : 610 = 35 (dư 9) là quy tắc phân tách với số dư

Xem thêm: nh3 ra al(oh)3

Đặt tính và tính quy tắc phân tách mang lại số với thân phụ chữ số 3

 • 2712 phân tách 565 bởi vì 4, viết lách 4

4 nhân 5 bởi vì đôi mươi, 2 trừ 0 bởi vì 2, viết lách 2 ghi nhớ 2

4 nhân 6 bởi vì 24, 24 thêm thắt 2 bởi vì 26, 11 trừ 6 bởi vì 5, viết lách 5 ghi nhớ 3

4 nhân 5 bởi vì đôi mươi, đôi mươi thêm thắt 3 bởi vì 23, 27 trừ 23 bởi vì 4, viết lách 4

 • Hạ 9 được 4529, 4529 phân tách 565 bởi vì 8

8 nhân 5 bởi vì 40, 9 trừ 0 bởi vì 9, viết lách 9 ghi nhớ 4

8 nhân 6 bởi vì 48 thêm thắt 4 bởi vì 52, 2 trừ 2 bởi vì 0, ghi nhớ 5

8 nhân 5 bởi vì 40 thêm thắt 5 bởi vì 45, 45 trừ 45 bởi vì 0

Vậy 27129 : 565 = 48 dư 9 là quy tắc phân tách với số dư

Đặt tính và tính quy tắc phân tách mang lại số với thân phụ chữ số 4

 • 264 phân tách 115 bởi vì 2, viết lách 2

2 nhân 5 bởi vì 10, 4 trừ 0 bởi vì 4, viết lách 4 ghi nhớ 1

2 nhân 1 bởi vì 2 thêm một bởi vì 3, 6 trừ 3 bởi vì 3, viết lách 3

2 nhân 1 bởi vì 2, 2 trừ 2 bởi vì 0

 • Hạ 5 được 345, 345 phân tách 115 bởi vì 3, viết lách 3

3 nhân 5 bởi vì 15, 5 trừ 5 bởi vì 0, ghi nhớ 1

3 nhân 1 bởi vì 3 thêm một bởi vì 4, 4 trừ 4 bởi vì 0

3 nhân 1 bởi vì 3, 3 trừ 3 bởi vì 0

Vậy 2465 : 115 = 23, là quy tắc phân tách hết

Bài 2:

a) 1998 x đôi mươi + 4788 :  252 = 39960 + 19 = 39979

b) 2019 - 12780 : 852 = 2019 - (12780 : 852) = 2019 - 15 = 2004

c) 999 : 333+ 17284 = 3 + 17284 = 17287

d) 43875 : 975 + 6731 - 5012 = 45 + 6731 - 5012 = 6776 - 5012 = 1764

Bài 3:

a) nó x 153 = 39168

y = 39168 : 153

y = 256

b) nó x 486 = 9234

y = 9234 : 486

y = 19

c) nó x 715 = 27173

y = 27173 : 715

y = 38 (dư 3)

d) nó x 999 = 90915

y = 90915 : 999

y = 91 (dư 6)

Bài 4:

Cửa mặt hàng loại nhất phân phối rơi rụng số ngày nhằm phân phối không còn số gạo cơ là:

6375 : 425 = 15 (ngày)

Cửa mặt hàng loại nhị rơi rụng số ngày nhằm phân phối không còn số gạo cơ là:

6375 : 490 = 13 (ngày) và còn dư 5kg

Vậy siêu thị loại nhất rơi rụng 15 ngày, siêu thị loại nhị chỉ rơi rụng 13 ngày và thêm một ngày nhằm phân phối 5kg gạo dư cơ.

4. Bài tập dượt tự động luyện (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Thực hiện nay quy tắc tính

a) 14322 : 682

b) 13757 : 382

c) 9720 : 405

d) 729 : 243

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 8700 : 15 : 10 = ?

b) 828 : 414 + 5678

c) 14 x 12 - 11502 : 213

d) 374052 : 427 + 874 - 753

Bài 3: Một bể chứa chấp cần thiết 7578 lít nước, thường ngày dung nạp không còn 315 lít nước. Hỏi bể chứa chấp cơ sử dụng được nhập bao lâu?

4.2. Đáp án tham ô khảo

Bài 1

a) 21

b) 36 (dư 5)

c) 24

d) 3

Bài 2:

a) 58

b) 5680

c) 114

d) 997

Bài 3

Đáp số: 24 ngày và dư 18 lít nước

Ngoài bài bác toán lớp 4 phân tách mang lại số với thân phụ chữ số, mamnonvinschool.edu.vn còn hỗ trợ những khóa đào tạo và huấn luyện toán online. Phụ huynh hoàn toàn có thể xem thêm sẽ giúp con cái thỏa sức tự tin học tập đảm bảo chất lượng toán rộng lớn.

Xem thêm: f2 + nacl