chia một tích cho một số

Toán lớp 4 chia một tích cho một số là đặc thù cần thiết vô dạng bài bác tính độ quý hiếm của biểu thức. Hãy nằm trong phi vào bài học kinh nghiệm của Vuihoc.vn nhằm chuẩn bị kỹ năng cho bản thân nhé!

Bạn đang xem: chia một tích cho một số

Toán lớp 4 chia một tích cho một số là đặc thù cần thiết vô dạng bài bác tính độ quý hiếm của biểu thức. Sau phía trên, Vuihoc tiếp tục trình làng cho tới những em phần kỹ năng lí thuyết và một trong những bài bác tập dượt ôn luyện.

Đây là 1 trong những vô những nội dung cần thiết rất có thể vận dụng vô thật nhiều dạng bài bác tập dượt. Vì vậy, những em hãy xem xét tiếp thu kiến thức nhé!

1. Ví dụ về Việc lớp 4 chia một tích cho một số

Ví dụ: 

Ví dụ toán lớp 4 chia một tích cho một số

Sau khi triển khai phép tắc tính, những em rút đi ra được trao xét sau:

Khi phân chia một tích nhị quá số mang lại một trong những, tao rất có thể lấy một quá số phân chia mang lại số bại (nếu phân chia hết), rồi nhân sản phẩm với quá số bại.

2. Hai cách chia một tích cho một số

  • Cách 1: Tính sản phẩm của tích trước tiếp sau đó lấy sản phẩm phân chia mang lại số chia
  • Cách 2: Khi phân chia một tích 2 quá số mang lại một trong những, tao rất có thể lấy một quá số phân chia mang lại số bại (nếu phân chia hết), rồi nhân sản phẩm với quá số bại. 

Học toán lớp 4 chia một tích cho một số

Công thức tổng quát:

(A x B) : C = A x (B : C) = (A : C) x B

3. Bài tập dượt áp dụng chia một tích cho một số (Có chỉ dẫn giải + đáp án)

3.1. Một số dạng bài bác tập dượt áp dụng chia một tích cho một số

Bài 1: Tính vị nhị cách

a) (72 x 2) : 8

b) (144 x 10) : 12

Bài 2: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất (121 x 100) : 11

Bài 3: Một miếng vườn hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm là 450m, chiều rộng lớn là 300m. Bác dân cày phân chia miếng vườn bại trở thành 9 luống đều nhau nhằm trồng những loại rau xanh không giống nhau. Hỏi từng luống rộng lớn từng nào mét vuông?

3.2. Hướng dẫn cụ thể và đáp án

Bài 1: sát dụng đặc thù chia một tích cho một số nhằm tính vị 2 cách

a) (72 x 2) : 8

  • Cách 1: (72 x 2) : 8 = 144 : 8 = 18
  • Cách 2: (72 x 2) : 8 = (72 : 8) x 2 = 9 x 2 = 18

b) (144 x 10) : 12

  • Cách 1: (144 x 10) : 12 = 1440 : 12 = 120
  • Cách 2: (144 x 10) : 12 = (144 : 12) x 10 = 12 x 10 = 120

Bài 2: Để tính bằng phương pháp thuận tiện, những em hãy xét coi vô 2 quá số sở hữu quá số nào là phân chia không còn mang lại số loại 3 hay là không.

Ta thấy 121 phân chia không còn mang lại 11:

(121 x 100) : 11 = (121 : 11) x 100 = 11 x 100 = 1100

Bài 3: Để giải Việc, trước tiên những em hãy tính diện tích S của miếng vườn. Sau bại, tính tiếp được diện tích S từng luống được chia nhỏ ra.

Diện tích miếng vườn hình chữ nhật bại là:

450 x 300 =135000 (m2)

Mỗi luống rau xanh rộng lớn số mét vuông là:

135000 : 9 = 15000 (m2)

Đáp số: 15000 m2

4. Bài tập dượt tự động luyện toán lớp 4 chia một tích cho một số (Có đáp án)

4.1. Bài tập dượt tự động luyện

Bài 1: Tính vị 2 cách

a) (80 x 123) : 8

b) (1254 x 56) : 7

c) (81 x 56) : 9

d) (1500 x 780) : 60

Xem thêm: ch3 3n

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức sau vị 3 cách: (32 × 24) : 4

Bài 3: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất: (100 x 38240) : 40 

Bài 4: Một cửa hàng thủy hải sản sở hữu 10 thùng tôm ướp đông lạnh, từng thùng nặng nề 30 kilogam. Trong một ngày, cửa hàng buôn bán được một /5 số kilogam tôm. Hỏi cửa hàng bán tốt từng nào ki lô gam tôm? 

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 1230

b) 10032

c) 504

d) 19500

Bài 2: 192

Bài 3: 95600

Bài 4: 60 kilogam tôm.

5. Giải bài bác tập dượt sách giáo khoa toán lớp 4 chia một tích cho một số

Bài 1. Tính vị nhị cách

a) (8 × 23) : 4                  b) (15 × 24) : 6

Đáp án: Các em rất có thể tính như sau:

a) (8 × 23) : 4 = ?

  • Cách 1: (8 × 23) : 4 = 184 : 4 = 46
  • Cách 2: (8 × 23) : 4 = (8 : 4) × 23 = 2 × 23 = 46

b) (15 × 24) : 6 = ?

  • Cách 1: (15 × 24) : 6 = 360 : 6 = 60
  • Cách 2: (15 × 24) : 6 = 15 × (24 : 6) = 15 × 4 = 60

Bài 2. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

(25 × 36) : 9

Đáp án:

(25 × 36) : 9 = 25 × (36 : 9) = 25 × 4 = 100 

Bài 3. Một cửa hàng sở hữu 5 tấm vải vóc, từng tấm lâu năm 30m. Cửa sản phẩm đang được bán tốt 1/5 số vải vóc. Hỏi cửa hàng đang được bán tốt từng nào mét vải?

Đáp án:

Số mét vải vóc cửa hàng sở hữu là:

30 × 5 = 150 (m)

Cửa sản phẩm đang được buôn bán số mét vải vóc là:

150 : 5 = 30 (m)

Đáp số: 30m vải vóc.

Trên phía trên, Vuihoc đang được chỉ dẫn cho những em cơ hội giải một vài ba dạng bài bác tập dượt về nội dung Toán lớp 4 chia một tích cho một số.

Hãy vận dụng kỹ năng này nhằm tính độ quý hiếm biểu thức thời gian nhanh rộng lớn, lần đi ra phương pháp tính thuận tiện nhất. Từ bại tinh giảm thời hạn giải bài bác tập dượt nhưng mà vẫn đáp ứng phỏng đúng đắn.

Chúc những em tiếp thu kiến thức tiến thủ cỗ từng ngày!

Xem thêm: p+ hno3 đặc