chất nào sau đây là đipeptit

Câu hỏi:

09/08/2022 8,468

A. H2N-CH2CH2CONH-CH2-COOH

Bạn đang xem: chất nào sau đây là đipeptit

B. H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH

Đáp án chủ yếu xác

C. H2N-CH2CH2CONH-CH2CH2COOH

D. H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2-COOH.

Đáp án B

Phương pháp giải:

Đipeptit là peptit được tạo nên vì chưng phản xạ trùng dừng 2 phân tử α-aminoaxit.

Giải chi tiết:

A. loại vì thế H2N-CH2CH2COOH ko cần là α-aminoaxit.

B. thỏa mãn

C. loại vì thế H2N-CH2CH2COOH ko cần là α-aminoaxit.

D. loại vì thế hóa học này được tạo nên vì chưng 3 phân tử α-aminoaxit

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhiệt phỏng sôi của C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH, CH3COOCH3 hạn chế dần dần theo gót trật tự nào?

A. CH3COOH > C2H5OH > CH3COOCH3 > CH3CHO.

B. C2H5OH > CH3CHO > CH3COOCH3 > CH3COOH.

C. CH3COOH > CH3COOCH3 > C2H5OH > CH3CHO.

D. C2H5OH > CH3COOH > CH3CHO > CH3COOCH3.

Câu 2:

Fe bị bào mòn năng lượng điện hóa khi xúc tiếp với sắt kẽm kim loại M nhằm ngoài không gian độ ẩm. Vậy M là

A. Mg.

B. Al.

C. Cu.

D. Zn.

Xem thêm: loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là

Câu 3:

Ngâm 1 lá Zn nhập 50 ml hỗn hợp AgNO3 0,2M. Giả sử sắt kẽm kim loại dẫn đến bám không còn nhập là Zn. Sau khi phản xạ xẩy ra kết thúc lấy là Zn đi ra sất thô, lấy cân nặng, thấy:

A. Khối lượng là kẽm tăng 0,755 gam.

B. Khối lượng lá kẽm tăng 0,215 gam.

C. Khối lượng lá kẽm tăng 0,43 gam

D. Khối lượng lá kẽm hạn chế 0,755 gam.

Câu 4:

Nhận lăm le sai

A. Phân biệt mantozo và saccarozo vì chưng phản xạ tráng gương.

B. Phân biệt glucozo và saccarozo vì chưng phản xạ tráng gương.

C. Phân biệt tinh anh bột và xenlulozo vì chưng I2.

D. Phân biệt saccarozo và glixerol vì chưng Cu(OH)2.

Câu 5:

Kim loại Zn hoàn toàn có thể khử được ion này sau đây?

A. K+.

B. Mg2+.

C. Na+.

D. Cu2+.

Câu 6:

Khi trùng dừng 13,1 gam axit ε-aminocaproic với hiệu suất 80%, ngoài aminoaxit còn dư tao còn nhận được m gam polime và 1,44 gam nước. m có mức giá trị là

A. 9,328 gam.

B. 9,04 gam.

C. 10,41 gam.

Xem thêm: amin tồn tại ở trạng thái lỏng trong điều kiện thường là

D. 11,66 gam.