chất béo là trieste của axit béo với

Câu hỏi:

09/08/2019 66,098

B. glixerol.

Bạn đang xem: chất béo là trieste của axit béo với

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B

Chất phệ là trieste của axit phệ với glixerol.

Công thức hóa học phệ sở hữu dạng: ( R¯COO)3C3H5

Một số hóa học phệ và thương hiệu gọi:

(C15H31COO)3C3H5 : tripanmitin

(C17H35COO)3C3H5 : tristearin

(C17H33COO)3C3H5 : triolein

(C17H31COO)3C3H5 : trilinolein

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Isoamyl axetat sở hữu công thức kết cấu là

A. CH3COOCH2–CH2–CH(CH3)2.

B. CH3COOCH(CH3)–CH(CH3)2.

C. CH3COOCH2–C(CH3)2–CH3.

D. CH3COOC(CH3)2–CH2–CH3.

Câu 2:

Đun hóa học phệ X với hỗn hợp NaOH chiếm được natri oleat và glixerol. Công thức của X là

A. (C17H33COO)3C3H5.

B. (C17H35COO)3C3H5.

C. (C17H33OCO)3C3H5.

D. (CH3COO)3C3H5

Câu 3:

Etyl axetat sở hữu phản xạ với hóa học này sau đây?

A. FeO

Xem thêm: quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình nước ta là

B. NaOH

C. Na

 D. HCl

Câu 4:

Chất phệ X là trieste của glixerol với axit cacboxylic Y. Axit Y có thể là

A. C2H5COOH.

B. C17H35COOH.

C. CH3COOH.

D. C6H5COOH.

Câu 5:

Khi dầu mỡ nhằm lâu thì khá hôi không dễ chịu. lý do là vì hóa học phệ phân diệt thành:

A. Axit

B. Ancol

C. Andehit

D. Xeton

Câu 6:

Tên gọi của CH3CH2COOCH3

A. metyl propionat

B. propyl axetat

C. etyl axetat

Xem thêm: 25 đề thi toán lớp 1

D. metyl axetat