ch3cho agno3 nh3 h2o

CH3CHO AgNO3 NH3

Bạn đang xem: ch3cho agno3 nh3 h2o

CH3CHO + AgNO3 + NH3 + H2O → CH3COONH4 + NH4NO3 + Ag được VnDoc biên soạn gửi cho tới độc giả phản xạ lão hóa anđehit đơn chức. Cụ thể phản xạ ở đó là cho tới anđehit axetic tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3, sau phản xạ chiếm được kết tủa bạc. Mời chúng ta tìm hiểu thêm cụ thể nội dung tiếp sau đây.

1. Phương trình phản xạ tráng gương của anđehit axetic

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓

2. Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra khi cho tới CH3CHO tính năng AgNO3/NH3

Nhiệt chừng thường

3. Hiện tượng khi cho tới anđehit axetic nhập hỗn hợp chứa chấp AgNO3 nhập NH3

Hiện tượng là tạo ra kết tủa white color xám của sắt kẽm kim loại bạc, dính vào trở nên ống thử, hoàn toàn có thể soi gương được.

4. Bài tập dượt áp dụng liên quan 

Câu 1. Nội dung đánh giá và nhận định này sau đó là đúng?

A. Chỉ sở hữu anđehit mới nhất nhập cuộc phản xạ tráng bạc.

B. Cho x mol anđehit đơn chức nhập cuộc phản xạ tráng bạc thì luôn luôn đua được 2x mol Ag.

C. Các hóa học sở hữu công thức phân tử C2H4O2 đều nhập cuộc phản xạ tráng bạc.

D. Axit fomic nhập cuộc phản xạ tráng bạc

Xem đáp án

Đáp án A

Các ăn ý hóa học sở hữu group CHO như CH3CHO, HO-CH2-CHO, HCOOCH3,…đều nhập cuộc phản xạ tráng bạc

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓

3 HOCH2CHO + 8 AgNO3 + 12 NH3 + 2 H2O → 2 CH2(COONH4)2 + 8 Ag + 8 NH4NO3

HCOOCH3 + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → 2Ag + 2NH4NO3 + NH4OCOOCH3

Câu 2. Tiến hành thử nghiệm cho tới anđehit fomic nhập hỗn hợp chứa chấp AgNO3 nhập NH3, hiện tượng lạ sau phản xạ để ý được là:

A. Tạo kết tủa white color xám bám lên trở nên ống nghiệm

B. Tạo đôi khi kết tủa White và sủi lớp bọt do khí tạo ra ko màu

C. Có khí ko color bay ra

D. Tạo kết tủa color đen

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản xạ minh họa

HCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O→ HCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

Hiện tượng là tạo ra kết tủa white color xám của sắt kẽm kim loại bạc, dính vào trở nên ống thử, hoàn toàn có thể soi gương được.

Câu 3. Cho những nội dung đánh giá và nhận định sau:

(a) Anđehit là ăn ý hóa học chỉ mất tính khử.

(b) Anđehit nằm trong hiđro trở nên ancol bậc một.

(c) Anđehit fomic tính năng với AgNO3/NH3 tạo ra trở nên Ag.

(d) Anđehit no, đơn chức, mạch hở sở hữu công thức tổng quát lác CnH2nO.

Số đánh giá và nhận định trúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án

Đáp án C

(a) Anđehit là ăn ý hóa học chỉ mất tính khử Sai: Anđehit là ăn ý hóa học sở hữu tính khử và tính oxi hóa

Andehit axetic thể hiện nay tính lão hóa nhập phản ứng

CH3CHO + H2→ CH3CH2OH.

(b) đúng  Anđehit nằm trong hiđro trở nên ancol bậc một.

(c) trúng Anđehit fomic tính năng với AgNO3/NH3 tạo ra trở nên Ag.

(d) đúng  Anđehit no, đơn chức, mạch hở sở hữu công thức tổng quát lác CnH2nO.

Câu 4. Cho Anđehit axetic tính năng với hidro (xúc tác Ni, đun nóng) thu được:

A. HCOOH

B. CH3COOH

C. CH3CH2OH

D. CH3OH

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản xạ minh họa

CH3CHO + H2 \overset{Ni,t^{\circ } }{\rightarrow} C2H5OH

Câu 5. Cho m gam CH3CHO tính năng với hỗn hợp AgNO3 dư nhập NH3 thì chiếm được 4,32 gam Ag. Giá trị m là

A. 0,44 gam.

B. 1,76 gam.

C. 0,22 gam.

D. 0,88 gam.

Xem đáp án

Đáp án D

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓

0,02          ......................................................................................> 0,04

m = 0,88

Câu 6. CH3CHO ko tính năng được với

A. Natri.

B. Hidro.

C.  Oxi.

D. hỗn hợp AgNO3/NH3

Xem đáp án

Đáp án A

Xem thêm: cu ra no

CH3CHO ko tính năng được với Natri.

Câu 7. Cho 7,2 gam anđehit đơn chức X phản xạ trọn vẹn với cùng một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) nhập hỗn hợp NH3 đun rét, chiếm được m gam Ag. Hoà tan trọn vẹn m gam Ag bởi vì hỗn hợp HNO3 quánh, sinh đi ra 4,48 lít NO2 (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Công thức của X là

A. C3H7CHO.

B. C4H9CHO

C. HCHO.

D. C2H5CHO

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản xạ xảy ra

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O

0,2 0,2

R-CHO → 2Ag

0,1 ← 0,2.

R+ 29 = 72 → R = 43 (C3H7)

Câu 8. Cho lếu ăn ý khí X bao gồm HCHO và H2 trải qua ống sứ đựng bột Ni nung rét. Sau khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được lếu ăn ý khí Y bao gồm nhì hóa học cơ học. Đốt cháy không còn Y thì chiếm được 23,4 gam H2O và 15,68 lít khí CO2 (ở đktc). Phần trăm theo đòi thể tích của H2 trong X là

A. 35,00%.

B. 65,00%.

C. 53,85%.

D. 46,15%.

Xem đáp án

Đáp án D

nHCHO = nCO2 = 15,68/22,4 = 0,7 mol

nH2O = 1,3 mol

Đốt HCHO tạo ra nCO2 = nH2O => nH2 = nH2O - nCO2 = 1,3 - 0,7 = 0,6 mol

=> % VH2 =  0,6/(0,6 + 0,7) = 46,15%

Câu 9. Nhận xét này sau đó là đúng?

A. Anđehit và xeton đều làm mất đi thuốc nước brom.

B. Anđehit và xeton đều ko làm mất đi thuốc nước brom

C. Xeton làm mất đi thuốc nước brom còn anđehit thì ko.

D. Anđehit làm mất đi thuốc nước brom còn xeton thì không

Xem đáp án

Đáp án D

Anđehit làm mất đi thuốc nước brom còn xeton thì ko.

Câu 10. Phản ứng này tại đây ko tạo ra anđehit axetic?

A. Cho axetilen phản xạ với nước

B. Oxi hóa ko trọn vẹn etilen

C. Oxi hóa ko trọn vẹn ancol etylic

D. Oxi hóa ko trọn vẹn ancol metylic

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ minh họa

C2H2 + H2O → CH3CHO

2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO

CH3CH2OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

Câu 11. Cho những tuyên bố về anđehit:

(a) Anđehit là ăn ý hóa học chỉ mất tính khử.

(b) Anđehit nằm trong hidro tạo ra trở nên ancol bậc một.

(c) Tất cả những anđehit tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3 đun rét đều sinh đi ra Ag.

(d) Anđehit no, đơn chức sở hữu công thức tổng quát lác là CnH2nO.

(e) Anđehit no ko nhập cuộc phản xạ nằm trong.

Số tuyên bố trúng là

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3

Xem đáp án

Đáp án A

(a) sai, anđehit là ăn ý hóa học một vừa hai phải sở hữu tính lão hóa và tính khử.

(b) đúng

(c) đúng

(d) sai, vì như thế Anđehit no, đơn chức, mạch hở sở hữu công thức tổng quát lác là CnH2nO

(e) sai, anđehit no vẫn đang còn phản xạ nằm trong nhập group -CHO

Vậy sở hữu 2 tuyên bố đúng

Trắc nghiệm đánh giá loài kiến thức:

Bài trắc nghiệm số: 916

Nội dung bài xích trắc nghiệm được biên soạn bởi vì KhoaHoc.vn - Chuyên trang học tập online!

---------------------------------------

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm tăng một số trong những phương trình liên quan:

  • CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O
  • CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O
  • CH3COOH + LiAlH4 + H2O → C2H5OH + LiOH + Al(OH)3
  • CH3CHO + H2 → C2H5OH

VnDoc đang được gửi cho tới chúng ta cỗ tư liệu CH3CHO + AgNO3 + NH3 + H2O → CH3COONH4 + NH4NO3 + Ag cho tới chúng ta. Để sở hữu thành phẩm cao hơn nữa nhập tiếp thu kiến thức, VnDoc van reviews cho tới chúng ta học viên tư liệu Toán 11, Vật Lí 11, Sinh học tập 9, Giải bài xích tập dượt Hóa học tập 11, Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 nhưng mà VnDoc tổ hợp và đăng lên.

Ngoài đi ra, VnDoc.com đang được xây dựng group share tư liệu tiếp thu kiến thức trung học cơ sở free bên trên Facebook: Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11. Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm hoàn toàn có thể sẽ có được những tư liệu tiên tiến nhất.

Xem thêm: koh + mgcl2