cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước

1. Lặp

- Cấu trúc lặp là 1 tinh chỉnh tiến hành việc làm lặp cút tái diễn tự dưng đầy đủ số thứ tự lặp hoặc Lúc một ĐK nào là này còn đích thị.

Bạn đang xem: cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước

Quảng cáo

- Quá trình lặp ko thể giới hạn được gọi là quy trình lặp vô hạn. Như vậy xẩy ra Lúc ĐK để dừng lại lặp không thể bị chuyển đổi độ quý hiếm sau từng thứ tự lặp. Khi cơ nhằm bay lặp vô hạn, cần phải có những câu mệnh lệnh được chấp nhận bay ngay lập tức ngoài lặp.

- Có nhị loại cấu hình lặp: lặp với số thứ tự biết trước và lặp với số thứ tự chưa chắc chắn trước.

2. Lặp với số thứ tự biết trước và câu lệnh for-do

Dạng lặp với số thứ tự biết trước dùng để làm tiến hành câu mệnh lệnh một trong những thứ tự xác lập. Dạng này sử dụng một phát triển thành điều khiến cho vòng lặp. Trong Pascal từng thứ tự tiến hành câu mệnh lệnh thì phát triển thành điều khiến cho (giả sử là i) được tự động hóa tăng (nhận độ quý hiếm tiếp theo sau là succ(i)) hoặc tách (nhận độ quý hiếm nhỏ rộng lớn ngay lập tức trước pred(i)). Đến Lúc phát triển thành tinh chỉnh đạt độ quý hiếm xác lập thì vòng lặp kết cổ động.

Câu mệnh lệnh for- bởi với nhị dạng tiến thủ và lùi:

- Dạng lặp tiến thủ :

for <biến đếm>:= <giá trị đầu> to tướng <giá trị cuối> bởi <câu lệnh> ;

- Dạng lặp lùi:

for <biến đếm>:= <giá trị cuối> dowto <giá trị đầu> bởi <câu lệnh> ;

Trong đó:

- phát triển thành kiểm đếm là phát triển thành đơn, thông thường với loại vẹn toàn.

- độ quý hiếm đầu, độ quý hiếm cuối là những biểu thức nằm trong loại với phát triển thành kiểm đếm và độ quý hiếm đầu cần nhỏ rộng lớn hoặc bởi độ quý hiếm cuối. Nếu độ quý hiếm đầu to hơn độ quý hiếm cuối thì vòng lặp ko được tiến hành.

Hoạt động của mệnh lệnh for-do:

Ở dạng lặp tiến thủ, câu mệnh lệnh viết lách sau kể từ khóa phải thực hiện nay tuần tự động, với phát triển thành kiểm đếm theo thứ tự nhận độ quý hiếm kể từ độ quý hiếm đầu cho tới độ quý hiếm cuối.

Hoặc sinh hoạt của dạng lặp tiến thủ hoàn toàn có thể được trình diễn giải như sau:

Bước 1: Biến tinh chỉnh nhận độ quý hiếm đầu.

Bước 2: Nếu độ quý hiếm phát triển thành tinh chỉnh nhỏ rộng lớn độ quý hiếm cuối thì đem đến bước 4. Cách 3: {giá trị phát triển thành tinh chỉnh bởi độ quý hiếm cuối} tiến hành câu mệnh lệnh, tiếp sau đó giới hạn lặp, đem đến câu mệnh lệnh tiếp theo sau vòng lặp.

Xem thêm: having finished their work the workers expected to be paid

Bước 4: Thực hiện nay câu mệnh lệnh sau bởi và tăng phát triển thành điều khiên cho tới độ quý hiếm tiếp theo sau.

Ở dạng lặp lùi, câu mệnh lệnh viết lách sau kể từ khóa bởi được tiến hành tuần tự động, với phát triển thành kiểm đếm theo thứ tự nhận độ quý hiếm kể từ độ quý hiếm đầu cho tới độ quý hiếm cuối.

Ở dạng lặp lùi này độ quý hiếm của phát triển thành điểu khiên được tự động hóa hạ xuống độ quý hiếm tiếp theo sau sau từng thứ tự lặp.

Lưu ý: Trong vòng lặp ko được chứa chấp mệnh lệnh thực hiện thay cho thay đổi độ quý hiếm của phát triển thành tinh chỉnh vì thế sẽ gây nên rời khỏi hiện tượng khó khăn theo đòi dõi và quản ngại lí vòng for-do.

3. Lặp với số thứ tự chưa chắc chắn trước và câu mệnh lệnh while-do

• Lặp với số thứ tự chưa chắc chắn trước với nhị dạng:

Dạng 1 : Trong Lúc <điều kiện> còn đích thị thì còn tiến hành <công việc>

Dạng 2: Còn tiến hành <công việc> trong những lúc <điều kiện> còn đích thị.

Trong dạng 1, thứ nhất đánh giá và tính độ quý hiếm của ĐK, nếu như ĐK nhận độ quý hiếm true thì tiến hành việc làm (một lần). Mỗi thứ tự tiến hành việc làm hoàn toàn có thể tiếp tục thực hiện thay cho thay đổi độ quý hiếm của ĐK nên cho tới một khi nào là cơ ĐK lặp không thể đích thị nữa và cấu hình lặp sẽ tiến hành kết cổ động. trái lại, nếu lúc tiến hành việc làm ko thực hiện thay cho thay đổi độ quý hiếm của ĐK thì cấu hình lặp kéo dãn dài mãi (gọi là vòng lặp vô hạn). Để bay ngoài vòng lặp vô hạn, nhập việc làm cần phải có câu mệnh lệnh rẽ nhánh bay ngoài vòng lặp vô hạn Lúc vừa lòng ĐK rẽ nhánh.

• Trong Pascal, lặp với số thứ tự chưa chắc chắn trước là dạng while-do

Câu mệnh lệnh while-do có một biểu thức ĐK nhằm tinh chỉnh tiến hành lặp một câu mệnh lệnh đơn hoặc kép.

Cú pháp:

while <điều kiện> bởi <câu lệnh> ;

Trong đó:

Điều khiếu nại là biểu thức mối liên hệ hoặc lôgic;

Câu mệnh lệnh là 1 câu mệnh lệnh cùa Pascal.

- Hoạt động của câu mệnh lệnh while-do:

Câu mệnh lệnh viết lách sau kể từ khóa bởi được tiến hành Lúc biểu thức ĐK còn nhận độ quý hiếm true. Biểu thức điểu khiếu nại được xem độ quý hiếm trước lúc câu mệnh lệnh được tiến hành, tuy nhiên nếu như biểu thức điểu khiếu nại đã nhận được độ quý hiếm false ngay lập tức từ trên đầu thì câu mệnh lệnh ko được tiến hành thứ tự nào là. Nếu biểu thức ĐK luôn luôn nhận độ quý hiếm true thì câu mệnh lệnh được tiến hành mãi, tớ gọi là vòng lặp vô hạn.

Xem thêm: each form of mass media has an important impact on society

* Định lí Bohn Jacopini: Mọi quy trình đo lường đều hoàn toàn có thể tế bào mô tả và tiến hành dựa vào phụ thân cấu hình cơ phiên bản là cấu hình tuần tự động, cấu hình rẽ nhánh và cấu hình lặp.

Loigiaihay.com