cặp chất không xảy ra phản ứng hóa học là

Câu hỏi:

20/03/2020 31,223

Bạn đang xem: cặp chất không xảy ra phản ứng hóa học là

B. Cu + hỗn hợp FeCl2

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

­Đáp án B

Phương pháp: Dựa vô mặt hàng năng lượng điện hóa (quy tắc α)

Hướng dẫn giải:

  

Dựa vô quy tắc α, tớ thấy phản xạ ko xẩy ra được là:

Cu + hỗn hợp FeCl2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào là tại đây nằm trong loại α – amino axit?

A. H2NCH(CH3)NH

B. H2NCH(CH3)COOH

C. H2NCH2CH2COOH

D. HCOOCCH(CH­3)COOH

Câu 2:

Ngâm một đinh Fe vô 100ml hỗn hợp CuCl2 1M, fake thiết Cu dẫn đến bám không còn vô đinh Fe. Sau khi phản xạ kết thúc lấy đinh Fe đi ra sấy thô lượng đinh Fe tăng thêm

A. 0,8 gam

B. 15,5 gam

C. 2,4 gam

D. 2,7 gam

Câu 3:

Hòa tan không còn 5,6 gam Fe bởi vì một lượng vừa phải đầy đủ hỗn hợp HNO3 đặc rét nhận được V lít NO2 là thành phầm khử độc nhất (đktc). V có mức giá trị nhỏ nhất là

A. 1,12 lít

Xem thêm: tác động của gió mùa đông bắc mạnh nhất ở

B. 2,24 lít

C. 4,48 lít

D. 6,72 lít

Câu 4:

Sản phẩm của phản xạ thủy phân CH3COOC2H5 vô môi trường thiên nhiên axit là

A. CH3COC2H5 và H2O.

B. CH3CHO và C2H5OH.

C. CH3OH và C2H5OOH

D. CH3COOH và C2H5OH

Câu 5:

Poli(vinyl axetat) là polime được pha trộn bởi vì phản xạ trùng khớp monome nào là sau đây?

A. CH3COO-CH=CH2

B. CH2=CH-COO-CH2H5

C. C2H5COO-CH=CH2

D. CH2=CH-COO-CH3

Câu 6:

Ứng với công thức phân tử C5H13N sở hữu từng nào amin bậc một, mạch cacbon ko phân nhánh, là đồng phân kết cấu của nhau?

A. 4

B. 1

C. 3

Xem thêm: loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là

D. 2