cánh tay đòn của lực bằng

Câu hỏi:

24/06/2022 898

A. khoảng cách kể từ trục cù cho tới giá bán của lực.

Bạn đang xem: cánh tay đòn của lực bằng

Đáp án chủ yếu xác

B. khoảng cách kể từ trục cù cho tới vị trí đặt của lực.

C. khoảng cách kể từ vật cho tới giá bán của lực.

D. khoảng cách kể từ trục cù cho tới vật.

Hướng dẫn giải

Đáp án chính là: A.

Cánh tay đòn của lực là khoảng cách kể từ trục cù cho tới giá bán của lực.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức tính moment lực so với một trục quay

A. M=F.d

B. M=Fd

C. M=dF

D. M=F2.d

Câu 2:

Quy tắc moment lực:

A. chỉ sử dụng cho tới vật rắn với trục cù thắt chặt và cố định.

B. chỉ sử dụng cho tới vật rắn không tồn tại trục cù thắt chặt và cố định.

C. ko sử dụng cho tới vật hoạt động cù.

D. sử dụng được cho tới vật rắn với trục thắt chặt và cố định và ko thắt chặt và cố định.

Câu 3:

Khi vật rắn không tồn tại trục cù thắt chặt và cố định Chịu đựng thuộc tính của moment ngẫu lực thì vật tiếp tục cù quanh

A. trục trải qua trọng tâm.           

Xem thêm: bốn công nghệ trụ cột của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là

B. trục ở ngang qua quýt một điểm.

C. trục trực tiếp đứng trải qua một điểm.             

D. trục ngẫu nhiên.

Câu 4:

Moment lực so với một trục cù là

A. đại lượng đặc thù cho tới thuộc tính thực hiện cù vật của lực.

B. đại lượng đặc thù cho tới thuộc tính thực hiện vật hoạt động tịnh tiến thủ.

C. cặp lực có công dụng thực hiện cù vật.

D. đại lượng đùng nhằm xác lập kích thước của lực thuộc tính.

Câu 5:

Một người tiêu dùng cái búa lâu năm 25 centimet nhằm nhổ một cây đinh đóng góp trực tiếp đứng ở một tấm mộc. lõi lực thuộc tính nhập cây búa 180 N tuy nhiên song với mặt mũi khu đất là hoàn toàn có thể nhổ được cây đinh. Hãy mò mẫm lực cản của mộc thuộc tính lên cây đinh, biết trục cù trong thời điểm tạm thời của búa cơ hội đinh một khoảng chừng 9 centimet.

A. 500 N.

B. 400 N.

C. 200 N.

D. 100 N.

Câu 6:

Một thanh Fe AB lâu năm, đồng hóa học, thiết diện đều, được bịa đặt bên trên bàn sao cho tới 14 chiều lâu năm của chính nó nhô thoát ra khỏi bàn. Tại đầu nhô rời khỏi B, người tớ bịa đặt một lực có tính rộng lớn F hướng trực tiếp đứng xuống bên dưới. Khi lực đạt cho tới độ quý hiếm 40 N thì đầu cơ của thanh chính thức bênh lên. Tính lượng của thanh. Lấy g=10m/s2

A. 2 kilogam.

B. 6 kilogam.

C. 5 kilogam.

Xem thêm: toán lớp 5 luyện tập trang 77

D. 4 kilogam.