cách vẽ biểu đồ miền

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: cách vẽ biểu đồ miền

- Khả năng thể hiện tại : Biểu thiết bị miền còn được gọi là biểu thiết bị diện. Loại biểu thiết bị này thể hiện tại được cả cơ cấu tổ chức và hành động cải tiến và phát triển của những đối tượng người tiêu dùng. Toàn cỗ biểu thiết bị là một trong hình chữ nhật (hoặc hình vuông), vô này được tạo thành những miền không giống nhau

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện tại những cụm từ: cơ cấu tổ chức, chuyển dời cơ cấu tổ chức, thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức.

+ Mốc năm: >= 4 năm.

+ Chọn vẽ biểu thiết bị miền: hầu hết năm, không nhiều bộ phận.

- Một số dạng biểu thiết bị miền thông thường bắt gặp : Biểu thiết bị miền ông chồng tiếp nối nhau, miền ông chồng kể từ gốc tọa độ

2. Cách vẽ biểu thiết bị miền

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và thiết kế hệ trục tọa độ

- Phân tích và xử lí số liệu.

- Xác ấn định tỉ trọng, phạm vi khung giấy tương thích.

- Không được tự động ý bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Xây dựng hình chữ nhật phù hợp độ cao (trục tung) = 2/3 chiều lâu năm (trục hoành).

- Đánh số chuẩn chỉnh bên trên trục tung (%) nên cơ hội đều nhau (0, 10, đôi mươi,... 100 hoặc 0, đôi mươi, 40,...,100).

- Năm thứ nhất và năm sau cuối đó là trục tung phía 2 bên.

- Trường phù hợp phiên bản thiết bị bao gồm nhiều miền ông chồng lên nhau, tao vẽ tuần tự động từng miền theo đuổi trật tự kể từ bên dưới lên bên trên. Việc bố trí trật tự của những miền cần thiết cảnh báo sao mang đến tăng thêm ý nghĩa nhất đôi khi cũng nên tính cho tới tính trực quan lại và tính mĩ thuật của biểu thiết bị.

- Chiều cao của hình chữ nhật thể hiện tại đơn vị chức năng của biểu thiết bị, chiều rộng lớn của biểu thiết bị thông thường thể hiện tại thời hạn (năm).

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Ghi số liệu ở thân thuộc của miền (không tương đương cơ hội ghi như biểu thiết bị đường).

- Hoàn chỉnh bảng chú thích và thương hiệu biểu thiết bị.

* Lưu ý :

- Biểu thiết bị miền vẽ theo đuổi độ quý hiếm vô cùng thể hiện tại hành động, nên dựng nhì trục - một trục thể văn minh lượng, một trục số lượng giới hạn năm cuối (dạng này cực kỳ ít).

- Lưu ý khoảng cách năm thiệt đúng mực.

- Trường phù hợp đòi hỏi thể hiện tại cơ cấu tổ chức, thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức, chuyển dời cơ cấu tổ chức,... cần được xử lý % trước lúc vẽ.

3. Cách phán xét biểu thiết bị miền

- Nhận xét cộng đồng toàn cỗ bảng số liệu: Nhìn nhận, Review Xu thế cộng đồng của số liệu.

- Nhận xét sản phẩm ngang trước: Theo thời hạn nguyên tố a tăng hoặc hạn chế, tăng hạn chế ra làm sao, tăng hạn chế bao nhiêu? Sau ê cho tới nguyên tố b tăng hoặc hạn chế,… nguyên tố c (mức chênh lệch).

- Nhận xét sản phẩm dọc: Yếu tố nào là xếp thứ hạng nhất, nhì, phụ vương và với thay cho thay đổi loại hạng hoặc không?

- Kết luận và lý giải.

4. Những lỗi thông thường bắt gặp Lúc vẽ biểu thiết bị miền

- Các nguyên tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên hình vuông vắn, thiếu hụt số 0 ở gốc tọa chừng.

+ Chia sai khoảng cách năm ở trục hoành, sai tỉ trọng ở trục tung.

+ Chưa tạo ra hình chữ nhật đặc thù, thiếu hụt đơn vị chức năng.

+ Viết chú thích vô biểu thiết bị, ko lấp đẫy hình chữ nhật.

- Các nguyên tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu hụt thương hiệu biểu thiết bị hoặc bảng chú thích.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài bác tập luyện minh họa về biểu thiết bị miền

Bài tập luyện 1 : Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 2005 - năm 2016 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp )

a) Vẽ biểu thiết bị mến thống nhất nhằm thể hiện tại sự chuyển dời cơ cấu tổ chức diện tích S lúa phân theo đuổi mùa vụ ở VN, quy trình 2005 - 2016?

b) Nhận xét và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU DIỆN TÍCH LÚA PHÂN THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2016

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Nhìn cộng đồng, diện tích S lúa phân theo đuổi mùa vụ ở VN với sự chuyển dời.

- Năm năm 2016, lúa sầm uất xuân cướp tỉ trọng lớn số 1 (39,6%), tiếp cho tới là lúa thu và thu sầm uất (36,0%) và cướp tỉ trọng nhỏ nhất lá lúa mùa (24,4%).

- Cơ cấu diện tích S những loại lúa với sự thay cho đổi:

+ Lúa sầm uất xuân hạn chế nhẹ nhõm (giảm 0,5%) tuy nhiên tạm bợ (2005 - 2010 và 2013 - năm 2016 tăng; 2010 - 2013 giảm).

+ Lúa hè thu và thu sầm uất tăng liên tiếp qua quýt trong năm và gia tăng 3,9%.

+ Lúa mùa hạn chế liên tiếp qua quýt trong năm và hạn chế 3,4%.

* Giải thích

- Diện tích lúa thu và thu sầm uất tăng là vì việc tăng mạnh thâm nám canh, tăng vụ và có khá nhiều tương đương mới nhất tiến hành demo nghiệm mang đến năng suất cao.

- Diện tích lúa mùa và lúa sầm uất xuân hạn chế là vì việc quy đổi mục tiêu dùng khu đất (trồng những loại hoa màu sắc không giống mang đến năng suất cao hơn), tác động của những nguyên tố ngẫu nhiên (nguồn nước, những nguyên tố nhiệt độ,…).

Bài tập luyện 2 : Cho bảng số liệu sau:

KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN PHÂN THEO LOẠI HÀNG HÓA (Đơn vị: Nghìn tấn)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp )

Xem thêm: soạn bài câu ghép lớp 8

a) Vẽ biểu thiết bị mến thống nhất thể hiện tại sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức lượng vận trả phân theo đuổi loại sản phẩm & hàng hóa ở VN, quy trình 2010 - 2017?

b) Nhận xét sự thay cho thay đổi kể từ biểu thiết bị tiếp tục vẽ và giải thích?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí số liệu

- Công thức: Tỉ trọng từng loại sản phẩm = Khối lượng loại sản phẩm / Tổng số sản phẩm x 100%.

- gí dụng công thức bên trên, tính được bảng số liệu sau đây:

CƠ CẤU KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN PHÂN THEO LOẠI HÀNG HÓA (Đơn vị: %)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn : Tổng viên tổng hợp )

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN PHÂN THEO LOẠI HÀNG HÓA Tại NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Cơ cấu lượng vận trả phân theo đuổi loại sản phẩm hoá với sự thay cho thay đổi tuy nhiên ko rộng lớn.

- Sự thay cho thay đổi ra mắt theo phía tăng tỉ trọng sản phẩm trong nước và sản phẩm xuất khẩu; hạn chế tỉ trọng sản phẩm nhập vào.

+ Tỉ trọng sản phẩm xuất khẩu tăng nhẹ nhõm (0,3%) tuy nhiên tạm bợ (2010 - 2013 và năm ngoái -2017 giảm; 2013 - năm ngoái tăng).

+ Tỉ trọng sản phẩm nhập vào hạn chế liên tiếp qua quýt trong năm và hạn chế 3,8%.

+ Tỉ trọng sản phẩm trong nước tăng nhẹ nhõm (3,5%) tuy nhiên tạm bợ (2010 - 2013 và năm ngoái -2017 tăng; 2013 - năm ngoái giảm).

- Khối lượng vận trả phân theo đuổi loại sản phẩm & hàng hóa đều tạo thêm liên tục: sản phẩm xuất khẩu gia tăng 6200 ngàn tấn, sản phẩm nhập vào gia tăng 8563 ngàn tấn và sản phẩm trong nước tăng 9581 ngàn tấn.

- Hàng trong nước tăng sớm nhất có thể (234,0%), tiếp cho tới là sản phẩm xuất khẩu (213,5%) và tăng muộn nhất là sản phẩm nhập vào (192,1%).

* Giải thích

- Do tạo ra nội địa cải tiến và phát triển và quyết sách tăng mạnh xuất khẩu nên tỉ trọng sản phẩm trong nước và sản phẩm xuất khẩu tăng nhanh chóng.

- Tuy vẫn cướp tỉ trọng lớn số 1 nhưng do vì lượng sản phẩm nhập vào tăng chậm rãi rộng lớn đối với nhì loại sản phẩm bên trên nền tỉ trọng hạn chế ⇒ Xu phía phù phù hợp với quy trình công nghiệp hóa, giới hạn sản phẩm nhập vào, dữ thế chủ động tạo ra những sản phẩm nội địa và tăng mạnh xuất khẩu, hội nhập nền kinh ê chống và bên trên trái đất.

Bài tập luyện 3 : Cho bảng số liệu sau:

DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 (Đơn vị: Nghìn người)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp )

a) Vẽ biểu thiết bị mến thống nhất thể hiện tại sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức dân sinh phân theo đuổi trở nên thị và vùng quê ở VN, quy trình 2010 - 2018?

b) Nhận xét và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí số liệu

- Công thức: Tỉ trọng từng dân sinh = Dân số từng loại / Tổng dân sinh x 100%.

- gí dụng công thức, tao tính được bảng số liệu sau:

CƠ CẤU DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp )

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ miền Địa Lí hoặc, chi tiết

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU DÂN SỐ PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN Tại NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Dân số trở nên thị và vùng quê với sự thay cho thay đổi theo đuổi trong năm. Tỉ trọng dân vùng quê luôn luôn to hơn dân trở nên thị (2018: 64,3% đối với 35,7%).

- Dân số trở nên thị gia tăng 6176,4 ngàn người; dân sinh vùng quê gia tăng 2141,5 ngàn người. Dân số trở nên thị tăng nhanh chóng rộng lớn dân sinh vùng quê (123,3% đối với 103,5%).

- Tỉ trọng dân trở nên thị và vùng quê với sự trả dịch:

+ Dân trở nên thị tăng liên tiếp và gia tăng 5,2%.

+ Dân vùng quê hạn chế liên tiếp và sụt giảm 5,2%.

* Giải thích

- Dân cư VN tăng là vì quy tế bào dân sinh VN rộng lớn, số người vô lứa tuổi sinh nở còn nhiều.

- Dân số trở nên thị tăng nhanh chóng rộng lớn dân vùng quê là vì quy trình công nghiệp hóa, đô thị mới nhiều làm việc kể từ vùng quê thiên cư vô những chống trở nên thị mò mẫm việc thực hiện, nhất là những khu đô thị rộng lớn như Thành Phố Hà Nội, TP. Sài Gòn, Bình Dương,…

- Dân số vùng quê luôn luôn nhiều hơn thế nữa dân trở nên thị tuy nhiên tỉ trọng dân vùng quê hạn chế là vì dân vùng quê tăng chậm rãi rộng lớn dân trở nên thị và một trong những phần rộng lớn dân vùng quê dịch rời vô trở nên thị.

Tải xuống

Xem thêm thắt những nội dung bài viết chung tập luyện khả năng địa lí cực kỳ hoặc khác:

 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu thiết bị cột Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu thiết bị đàng Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu thiết bị tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn kiểu vẽ biểu thiết bị phối hợp Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và phán xét bảng số liệu địa lí cực kỳ hay
 • Cách phát âm, cơ hội dùng Atlat Địa lí nước ta hiệu quả

Đã với tiếng giải bài bác tập luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề ganh đua vô lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên tiên phong hàng đầu biên soạn theo đuổi cấu hình rời khỏi đề ganh đua Trắc nghiệm mới nhất giúp đỡ bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao vô kì ganh đua vô lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.