cách vẽ biểu đồ cột

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: cách vẽ biểu đồ cột

- Khả năng thể hiện: Biểu đồ dùng cột là biểu đồ dùng thể hiện tại được quy tế bào, con số, sản lượng, lượng của những đối tượng người sử dụng khi đề bài bác thông thường đòi hỏi thể hiện tại tình hình trở nên tân tiến, đối chiếu tương qua chuyện những đại lượng,…

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện tại những cụm từ: tình hình, đối chiếu, sản lượng, quy tế bào.

+ Mốc thời gian: thông thường >= 4 năm (cột ghép =< 3 năm) và một năm cho những đối tượng người sử dụng (các vùng kinh tế tài chính, tỉnh, group thành phầm,…).

+ Đơn vị thông thường là: người/kg, triệu tấn, triệu ha, USD/người, người/km2,…

- Một số dạng biểu đồ dùng cột thông thường gặp: cột đơn, cột ck, cột ghép (nhóm) và biểu đồ dùng thanh ngang.

2. Cách vẽ biểu đồ dùng cột

Bước 1: Phân tích bảng số liệu và xây cất hệ trục tọa độ

- Quan sát BSL nhằm lần độ quý hiếm nhỏ nhất, lớn số 1 nhằm xây cất hệ trục tọa phỏng.

- Xác toan tỉ trọng, phạm vi mẫu giấy tương thích.

- Xây dựng hệ trục tọa phỏng phù hợp độ cao trục tung = 2/3 chiều nhiều năm trục hoành.

Bước 2: Vẽ biểu đồ

- Đánh số chuẩn chỉnh bên trên trục tung nên cơ hội đều nhau.

- Không được tự động ý bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Cột thứ nhất nên cơ hội trục tung khoảng chừng 0,5-1,0 centimet (trừ biểu đồ dùng lượng mưa).

- Độ rộng lớn những cột nên đều nhau.

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ

- Viết số liệu bên trên đỉnh cột, vô cột (nếu là cột chồng).

- Viết đơn vị chức năng vô trục tung và trục hoành.

- Hoàn chỉnh bảng ghi chú và thương hiệu biểu đồ dùng.

* Lưu ý:

- Khoảng cơ hội năm thiệt đúng đắn (nếu những vị trí thì đều nhau).

- Không người sử dụng những đường nét đứt nhằm nối thanh lịch trục tung làm cho rườm kiểm tra, cột có khả năng sẽ bị tách.

- Trong một số trong những tình huống đặc biệt quan trọng rất có thể vẽ khoảng cách những cột cân nhau nhằm đáp ứng tính trực quan liêu và tính thẩm mĩ của biểu đồ dùng.

3. Cách phán xét biểu đồ dùng cột

* Trường thích hợp cột đơn (chỉ sở hữu một yếu hèn tố)

Bước 1: Xem xét năm đầu và năm cuối của bảng số liệu nhằm vấn đáp thắc mắc tăng hoặc giảm? tăng tách bao nhiêu?

Bước 2: Xem số liệu ở khoảng chừng vô nhằm vấn đáp tiếp là tăng (hay giảm) liên tiếp hay là không liên tục? (lưu ý năm này ko liên tục).

Bước 3: Nếu liên tiếp thì cho thấy thêm tiến trình này thời gian nhanh, tiến trình này chậm rãi. Nếu ko liên tiếp thì năm này không hề liên tiếp.

Kết luận và lý giải qua chuyện về Xu thế của đối tượng người sử dụng.

* Trường thích hợp cột song, tía (ghép nhóm)… (hai nhân tố trở lên)

- Nhận xét Xu thế công cộng.

- Nhận xét từng nhân tố một, tương tự tình huống 1 nhân tố (cột đơn).

- Kết luận (có thể đối chiếu, lần nhân tố tương quan thân thuộc nhì cột).

- Có một vài ba lý giải và Kết luận.

* Trường thích hợp cột là những vùng, những nước,…

- Nhận xét công cộng nhất về bảng số liệu.

- Sắp xếp theo dõi xài chí: Cao nhất, loại nhì,… thấp nhất (cần chi tiết).

- So sánh thân thuộc kiểu tối đa và kiểu thấp nhất, thân thuộc đồng tự với đồng tự, thân thuộc miền núi với miền núi,…

- Kết luận và lý giải.

* Trường thích hợp cột là lượng mưa (biểu đồ dùng khí hậu)

- Nhận xét công cộng về tổng lượng mưa và Đánh Giá tổng lượng mưa.

- Sự phân mùa của thay đổi trình mưa (mùa mưa, mùa thô từ thời điểm tháng này cho tới mon nào? Tổng lượng mưa trong dịp mưa/khô).

- Tháng mưa tối đa, lượng mưa từng nào milimet và mon thô nhất, mưa bao nhiêu?

- So sánh mon mưa tối đa và mon mưa tối thiểu (có thể sở hữu nhì mon mưa nhiều và nhì mon mưa ít).

- Đánh giá chỉ biểu đồ dùng thể hiện tại địa điểm vị trí nằm trong miền khi hậu nào? (căn cứ vô mùa mưa luyện trung; mon mưa nhiều hoặc giàn trải, mon mưa ít; phối hợp cùng với sự thay đổi thiên sức nóng phỏng nhằm xác xác định trí).

4. Những lỗi thông thường bắt gặp khi vẽ biểu đồ dùng cột

- Các nhân tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên cột, thiếu thốn đơn vị chức năng ở trục tung và trục hoành.

+ Thiếu số 0 ở gốc tọa phỏng.

+ Chia sai khoảng cách năm ở trục hoành, sai tỉ trọng ở trục tung.

+ Độ rộng lớn những cột không giống nhau, và một đối tượng người sử dụng tuy nhiên sở hữu kí hiệu không giống nhau.

- Các nhân tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu thốn thương hiệu biểu đồ dùng hoặc bảng ghi chú.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài bác luyện minh họa về biểu đồ dùng cột

Bài luyện 1 : Cho bảng số liệu sau:

NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA MĨ LA TINH, NĂM 2017 (Đơn vị: Tỉ USD)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

a) Vẽ biểu đồ dùng thể hiện tại tình hình nợ quốc tế của một số trong những vương quốc Mĩ Latinh, năm 2017.

b) Nhận xét và lý giải.

ướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

TÌNH HÌNH NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA MĨ LA TINH, NĂM 2017

b) Nhận xét và giải thích

Xem thêm: các ankan không tham gia loại phản ứng nào

* Nhận xét

- Nhìn công cộng, những vương quốc điểm Mĩ Latinh nợ quốc tế không hề ít.

- Bra-xin sở hữu nợ quốc tế lớn số 1 (543 tỉ USD), tiếp cho tới là Mê-hi-cô (441.6 tỉ USD), Ac-hen-ti-na, Vê-nê-xu-ê-la,… và Ha-mai-ca nợ quốc tế thấp nhất (14.7 tỉ USD).

- Chênh chếch thân thuộc vương quốc nợ quốc tế tối đa và tối thiểu là 36,9 lần; thân thuộc nước tối đa và nhiều thứ hai là một,2 phiên.

* Giải thích

- Các vương quốc nằm trong điểm Mĩ Latinh là những nước đang được trở nên tân tiến nên nợ quốc tế nhiều nhằm trở nên tân tiến kinh tế tài chính, hội nhập quốc tế.

- Các nước rộng lớn sở hữu nợ quốc tế to hơn những vương quốc sở hữu diện tích S, số lượng dân sinh thấp tự yêu cầu về trở nên tân tiến nền kinh tế tài chính, những ngân sách xã hội - môi trường thiên nhiên,… to hơn thật nhiều. Trong khi còn tự quyết sách của từng vương quốc, mối cung cấp khoáng sản vạn vật thiên nhiên nội địa.

Bài luyện 2 : Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG GỖ KHAI THÁC CỦA CẢ NƯỚC VÀ MỘT SỐ VÙNG Tại NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 2012 - năm trước (Đơn vị: Nghìn m3)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu đồ dùng thể hiện tại sản lượng mộc khai quật của toàn nước và một số trong những vùng ở VN, tiến trình 2012 - năm trước.

b) Nhận xét và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

SẢN LƯỢNG GỖ KHAI THÁC CỦA CẢ NƯỚC VÀ MỘT SỐ VÙNG, GIAI ĐOẠN 2012 - 2014

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Nhìn công cộng, sản lượng mộc ở VN và một số trong những vùng không hề nhỏ. Cả nước (7701 ngàn m3), Trung du và miền núi Bắc Sở (1731 ngàn m3) và Tây Nguyên (447 ngàn 3).

- Sản lượng mộc toàn nước càng ngày càng tăng và gia tăng 2450 ngàn m3.

- Sản lượng mộc của Trung du và miền núi Bắc Sở tăng liên tiếp và gia tăng 688 ngàn m3.

- Sản lượng mộc của Tây Nguyên tách liên tiếp và tách 173 ngàn m3.

- Sản lượng mộc toàn nước sở hữu vận tốc tăng nhanh nhất có thể (146,7%), Trung du và miền núi Bắc Sở (143,3%) và Tây Nguyên muộn nhất (72,1%).

* Giải thích

- Cả nước tăng là vì VN thực hiện, tăng nhanh công tác làm việc trồng rừng nên sản lượng mộc khai quật kể từ những rừng phát hành càng ngày càng rộng lớn, nhất là những tỉnh nằm trong vùng Trung du và miền núi Bắc Sở (Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang,…) tăng nhanh trồng tăng nhiều rừng.

- Tây Nguyên sở hữu sản lượng mộc tách đa phần tự vùng Tây Nguyên trước đó khai quật mộc đương nhiên, diện tích S rừng trồng nhỏ và rừng đương nhiên tách nhiều.

Bài luyện 3 : Cho bảng số liệu sau:

NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH CÁC THÁNG Tại HÀ NỘI, NĂM 2019

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu đồ dùng thể hiện tại sức nóng phỏng và lượng mưa tầm những mon ở Hà Thành, năm 2019?

b) Nhận xét và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH CÁC THÁNG Tại HÀ NỘI, NĂM 2019

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ cột Địa Lí hoặc, chi tiết

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Nhìn công cộng, sức nóng phỏng và lượng mưa sở hữu sự phân hóa không đồng đều theo dõi thời hạn.

- Nhiệt độ

+ Nhiệt phỏng trung bình: 23,5oC.

+ Tháng sở hữu sức nóng phỏng lớn số 1 là mon VII: 28,9oC.

+ Tháng sở hữu sức nóng phỏng nhỏ nhất là mon I: 16,4oC.

+ Biên phỏng sức nóng năm: 12,5oC.

- Lượng mưa

+ Lượng mưa tầm năm: 1779mm.

+ Lượng mưa lớn số 1 vô mon VIII: 335mm.

+ Lượng mưa nhỏ nhất vô mon I: 23mm.

+ Sự phân mùa: Mùa mưa từ thời điểm tháng V cho tới mon X (1517mm - 85,3%), mùa thô từ thời điểm tháng XI cho tới mon IV năm tiếp theo (262mm). Lượng mưa mùa mưa vội vàng 5,7 phiên lượng mưa mùa mưa.

- Kết luận: Nước tao sở hữu nền sức nóng phỏng cao xung quanh năm và lượng mưa sở hữu sự phân mùa vô năm ⇒ nước ta ở trọng vùng nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió bấc.

* Giải thích

- Nước tao sở hữu nền sức nóng cao xung quanh năm và lượng mưa rộng lớn là vì VN trực thuộc vùng nội chí tuyến cung cấp cầu Bắc, từng năm có được lượng phản xạ rộng lớn, cán cân nặng phản xạ luôn luôn dương. Đồng thời, VN tiếp giáp với đại dương Đông nên sở hữu nền sức nóng độ ẩm đầy đủ, lượng mưa rộng lớn.

- Nền sức nóng phỏng mon I mon là vì VN Chịu đựng tác động của gió bấc Đông Bắc, nhất là vùng Đông Bắc, Đồng tự Bắc Sở thực hiện cho tới nền sức nóng hạ mon vô những mon XII, I và mon II.

- Lượng mưa sở hữu sự phân mùa vô năm tự thay đổi trình mưa Chịu đựng tác động thâm thúy của chính sách mùa của nhiệt độ. Hằng năm, VN Chịu đựng tác động của nhì luồng gió bấc nổi bật là gió bấc ngày đông (khô, giá thành đầu mùa đông; giá thành, độ ẩm cuối mùa đông) và gió bấc ngày hè (nóng, độ ẩm, mưa nhiều).

Tải xuống

Xem tăng những nội dung bài viết chung tập luyện tài năng địa lí cực kỳ hoặc khác:

 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ dùng lối Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ dùng tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ dùng miền Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ dùng phối hợp Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và phán xét bảng số liệu địa lí cực kỳ hay
 • Cách gọi, cơ hội dùng Atlat Địa lí nước ta hiệu quả

Đã sở hữu lời nói giải bài bác luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề thi đua vô lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên tiên phong hàng đầu biên soạn theo dõi cấu tạo rời khỏi đề thi đua Trắc nghiệm mới nhất giúp đỡ bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao vô kì thi đua vô lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.