cách tính tích vô hướng

Các công thức khái niệm tích vô phía, tích đem vị trí hướng của nhì vectơ vô không khí, phần mềm tính diện tích S thể tích

Trong không khí với hệ tọa phỏng vuông góc Oxyz, tích vô vị trí hướng của nhì vectơ (được khái niệm tương tự như vô mặt mày phẳng), tích đem vị trí hướng của nhì vectơ (khái niệm không tồn tại vô mặt mày phẳng) được khái niệm như sau (xem những hình ảnh bên dưới đây).

Bạn đang xem: cách tính tích vô hướng

tich vo huong cua nhì vecto chạm ung dung

Trong đó:

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 3 skills 1

  • công thức một là khái niệm và kí hiệu tích vô vị trí hướng của 2 vectơ,
  • công thức 2 là biểu thức tọa phỏng của tích vô phía vô không khí, 
  • công thức 3 là ĐK vuông góc của nhì vectơ,
  • công thức 4, 5, 6 là những công thức về phỏng lâu năm vectơ,
  • công thức 7 là khoảng cách thân thuộc 2 điểm A,B,
  • công thức 8 hùn tính cosin góc thân thuộc nhì vectơ,
  • công thức 9 tính sin góc thân thuộc nhì vectơ.

TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ TÍNH CHẤT

tich teo huong chạm tinh ma chat

Xem thêm: mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm

CÁC CÔNG THỨC DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TÍCH VÔ HƯỚNG, TÍCH CÓ HƯỚNG

dien tich the tich theo dõi tich teo huong

Nắm được những công thức này sẽ hỗ trợ học viên lớp 12 học tập đảm bảo chất lượng chương cách thức tọa phỏng vô không khí ở công tác Hình học tập 12.

Xem thêm: Biểu thức tọa phỏng của tích vô phía vô mặt mày phẳng lặng Oxy (Toán Hình học tập 10)/ Cách bấm máy casio nhằm tính tích vô phía, tích đem hướng