cách chia

Hôm ni, Vuihoc.vn tiếp tục share những kỹ năng về phép tắc phân chia không còn và phép tắc phân chia sở hữu dư nhằm những bậc cha mẹ và những nhỏ xíu tìm hiểu thêm.

Trong công tác học tập lớp 3, phép phân chia không còn và phép tắc phân chia sở hữu dư là một trong bài học kinh nghiệm vô nằm trong cần thiết. Chính vậy nên, Vuihoc.vn tiếp tục share những kỹ năng về bài học kinh nghiệm này.

1. Phép phân chia hết 

1.1. Phép phân chia không còn là gì?

Bạn đang xem: cách chia

Phép phân chia không còn là phép tắc phân chia sở hữu số dư vày 0

Ví dụ 1:

        

Giải thích:

8 : 2 = 4; ghi chép 4; 4 x 2 = 8; 8 - 8 = 0

Hạ 6; 6 : 2 = 3; ghi chép 3; 3 x 2 = 6; 6 - 6 = 0

Ta nói: 86 : 2 là phép tắc phân chia không còn sở hữu thương là 43

Ví dụ 2:

Giải thích:

4: 3 được 1; ghi chép 1; 1 x 3 = 3; 4 - 3 = 1

Hạ 2; 12 : 3 = 4; ghi chép 4; 4 x 3 = 12; 12 - 12 = 0 

Ta thưa 42 : 3 là phép tắc phân chia không còn sở hữu thương là 14.

1.2. Ví dụ trực quan tiền về phép tắc phân chia hết 

Ví dụ về phép tắc phân chia hết

2. Phép phân chia sở hữu dư

2.1. Nhận biết phép tắc phân chia sở hữu dư 

Phép phân chia sở hữu dư là phép tắc phân chia sở hữu 0 < số dư < số chia

Ví dụ: 

Phép phân chia 19 : 6 là phép tắc phân chia sở hữu dư nếu như sở hữu 0 < số dư < 6

Ta nói: 19 : 6 là phép tắc phân chia sở hữu dư, sở hữu thương là 3, số dư là một.

2.2. Ví dụ trực quan tiền về phép tắc phân chia sở hữu dư

Ví dụ về phép tắc phân chia sở hữu dư 

2.3. Phân biệt phép tắc phân chia không còn và phép tắc phân chia không còn và phép tắc phân chia sở hữu dư

So sánh phép tắc phân chia không còn và phép tắc phân chia sở hữu dư

3. Bài luyện áp dụng phép tắc phân chia không còn và phép tắc phân chia sở hữu dư

3.1. Đề bài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 96 : 3

b) 52 : 4

c) 63 : 5

d) 75 : 6 

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 123 - 72 : 6

b) 200 + 95 : 5

c) 143 - 104 : 4

d) 96 : 6 + 98 : 7

Bài 3: Tìm y

a) hắn x 4 = 156 

b) hắn x 5 = 130

c) hắn x 3 = 87

d) hắn x 7 = 245

Bài 4: Mẹ sở hữu 96kg gạo cần thiết phân chia nhập 4 bao. Hỏi từng bao gạo nặng nề từng nào kg?

Bài 5: Bà chia đều cho các phía một trong những ngô nhập 4 thùng, từng thùng 16kg ngô. Sau Lúc phân chia bà còn quá 3kg ngô. Hỏi, ban sơ số ngô của bà là bao nhiêu?

3.2. Đáp án

Bài 1:

Bài 2:

a) 123 - 72 : 6

= 123 - 12

= 111

b) 200 + 95 : 5

= 200 + 19

= 219

c) 143 - 104 : 4

= 143 - 26

= 117

d) 96 : 6 + 98 : 7

= 16 + 14

= 30

Bài 3:

a) 

y x 4 = 156 

y = 156 : 4

Xem thêm: na2so3 + bacl2

y = 39

b) 

y x 5 = 130

y = 130 : 5

y = 26

c) 

y x 3 = 87

y = 87 : 3

y = 29

d)

y x 7 = 245

y = 245 : 7

y = 35

Bài 4:

Mỗi bao gạo nặng nề số kilogam là:

96 : 4 = 24 (kg)

Đáp số: 24kg

Bài 5:

Tổng số ngô bà đang được phân chia nhập 4 thùng là:

16 x 4 = 64 (kg)

Số ngô ban sơ bà sở hữu là:

64 + 3 = 67 (kg)

Đáp số: 67kg

4. Bài luyện thực hành thực tế phép tắc phân chia không còn và phép tắc phân chia sở hữu dư

4.1. Đề bài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 34 : 4

b) 64 : 5

c) 132 : 6

d) 241 : 8

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 120 : 6 + 150 : 3

b) 22 x 3 + 135 : 5

c) 300 - 270 : 6

d) 225 : 5 + 360

Bài 3: Tìm y

a) hắn x 5 = 115 

b) hắn x 3 = 48

c) hắn x 2 = 232

d) hắn x 9 = 504

Bài 4: Người tớ chia đều cho các phía 280 lít xăng nhập 8 thùng, chất vấn từng thùng chứa chấp từng nào lít xăng?

Bài 5: Một sợi dây khá dài 360cm, An hạn chế đều trở nên 6 đoạn đều nhau. Hỏi từng đoạn lâu năm từng nào cm?

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 34 : 4 được 8 dư 2

b) 64 : 5 được 12 dư 4

c) 132 : 6 = 22

d) 241 : 8 được 30 dư 1

Bài 2: 

a) 70

b) 93

c) 255

d) 405

Bài 3: 

a) hắn = 23

b) hắn = 16

c) hắn = 116

d) hắn = 56

Bài 4: 35 lít xăng 

Bài 5: 60cm

Để gom con cái học tập tốt phép phân chia không còn và phép tắc phân chia sở hữu dư, ngoài những việc luyện bài bác luyện, những bậc cha mẹ rất có thể tìm hiểu thêm những bài bác giảng thú vị bên trên Vuihoc.vn nhé!

Xem thêm: bahco3 + naoh