c2h4o2+o2

C2H4O2 (aq) + 2 O2 (g) 2 CO2 (g) + 2 H2O (l)

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

2 C0 - 8 e- 2 CIV (Oxidation)

Xem thêm: chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai

4 O0 + 8 e- 4 O-II (Reduktion)

Xem thêm: tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho tia ló

C2H4O2 ist ein Reduktionsmittel, O2 ist ein Oxidationsmittel.

Reaktanten:

 • C2H4O2
  • Namen: Essigsäure Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, * Ethansäure (system. IUPAC) Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, Haushaltsessig Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07
  • Erscheinungsbild: Stechend riechende Flüssigkeit mit charakteristischem Geruch Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
 • O2
  • Namen: Molekularer Sauerstoff Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, O2 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, Dioxygen Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, Disauerstoff Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07

Produkte:

 • CO2
  • Namen: Kohlenstoffdioxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Kohlendioxid Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, CO2 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • Erscheinungsbild: Farbloses, geruchloses Gas Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
 • H2O