c2h2 agno3 nh3

C2H2 + AgNO3 + NH3 → C2Ag2 + NH4NO3 được VnDoc biên soạn chỉ dẫn chúng ta học viên viết lách và cân đối phương trình phản xạ C2H2 tính năng AgNO3 nhập NH3. Mời chúng ta xem thêm nội dung cụ thể phương trình bên dưới.

1. Phương trình phản xạ Axetilen nhập AgNO3 nhập NH3

2. Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra

Bạn đang xem: c2h2 agno3 nh3

Nhiệt chừng thường

3. Hiện tượng khi cho tới C2H2 tính năng AgNO3 nhập NH3

Sục axetilen nhập AgNO3 nhập NH3 thấy hiện tượng kỳ lạ kết tảu gold color nhạt

4. Tính hóa chất của Axetilen

4.1. Phản ứng cộng

Phản ứng nằm trong halogen (phản ứng halogen hóa)

  • Cộng brom

CH ≡ CH + Br – Br → Br-CH = CH – Br

Sản phẩm sinh rời khỏi sở hữu links song nhập phân tử nên hoàn toàn có thể nằm trong tiếp với môt phân tử brom nữa:

Br-CH = CH – Br + Br – Br → Br2CH-CH-Br2

  • Cộng clo

C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2

  • Phản ứng nằm trong hiđro (phản ứng hiđro hóa)

C2H2 + H2 → C2H6

Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra C2H2 và H2: Nhiệt chừng, xúc tác Niken

Lưu ý: Trong khi khi cho tới C2H2 tính năng với H2 ở ĐK sức nóng chừng hóa học xúc tác không giống nhau cho tới thành phầm không giống nhau

C2H2 + H2 → C2H4

  • Phản ứng nằm trong axit

C2H2 + HCl → C2H3Cl (Nhiệt chừng và xúc tác HgCl2)

  • Phản ứng nằm trong nước (phản ứng hiđrat hóa

C2H2 + H2O → CH3CHO (Nhiệt độ: 80 chừng C Xúc tác: Hg2+ Dung môi: H2SO4)

4.2. Phản ứng đime hóa và trime hóa

Hai phân tử axetilen hoàn toàn có thể nằm trong phù hợp với nhau tạo ra trở thành vinylaxetilen

Đime hóa:

2CH≡CH → CH2=CH−C≡CH (Nhiệt chừng xúc tác)

(Vinyl axetilen)

Trime hóa:

3CH≡CH → C6H6

4.3. Phản ứng oxi hóa

Phản ứng oxi hóa

Axetilen là hiđrocacbon, vậy nên khi nhen nhóm, axetilen tiếp tục cháy dẫn đến cacbon Đioxit và nước, tương tự động metan và etilen.

Axetilen cháy nhập bầu không khí với ngọn lửa sáng sủa, lan nhiều sức nóng.

C2H2 + 5/2O2 → 2CO2 + H2O

5. Bài tập dượt áp dụng tương quan

Câu 1. Sục khí axetilen nhập hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 thấy xuất hiện

A. kết tủa vàng nhạt nhẽo.

B. kết tủa white color xanh

C. kết tủa đỏ hỏn nâu

D. hỗn hợp color lam.

Câu 2. Cho 1,12 lít axetilen (đktc) tính năng với AgNO3 dư nhập hỗn hợp NH3, sau phản xạ trọn vẹn, chiếm được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 13,3.

B. 12.

C. 24,0.

D. 21,6.

Xem thêm: cl2+nai

Câu 3. Để nhận ra 2 khí tổn thất nhãn C2H2 và C2H4 đựng nhập lọ riêng lẻ tao dùng hóa hóa học này tại đây.

A. hỗn hợp AgNO3/NH3

B. hỗn hợp Brom

C. Cu(OH)2

D. Khí H2

Câu 4. Tính hóa học cơ vật lý của axetilen là

A. hóa học khí ko color, ko mùi hương, không nhiều tan nội địa, nặng nề rộng lớn bầu không khí.

B. hóa học khí ko color, ko mùi hương, không nhiều tan nội địa, nhẹ nhàng rộng lớn bầu không khí.

C. hóa học khí ko color, ko mùi hương, tan đảm bảo chất lượng nội địa, nhẹ nhàng rộng lớn bầu không khí .

D. hóa học khí ko color, mùi hương hắc, không nhiều tan nội địa, nặng nề rộng lớn bầu không khí.

Câu 5. Khí axetilen không tồn tại đặc điểm chất hóa học này sau đây?

A. Phản ứng cùng theo với hỗn hợp brom.

B. Phản ứng cháy với oxi.

C. Phản ứng cùng theo với hiđro.

D. Phản ứng thế với clo ngoài khả năng chiếu sáng.

Câu 6. Dãy những hóa học này tại đây đều làm mất đi color hỗn hợp brom?

A. CH4; C6H6.

B. C2H4; C2H6.

C. CH4; C2H4

D. C2H4; C2H2.

Câu 7. Phương pháp tân tiến nhằm pha chế axetilen lúc này là

A. sức nóng phân etilen ở sức nóng chừng cao.

B. sức nóng phân benzen ở sức nóng chừng cao.

C. sức nóng phân can xi cacbua ở sức nóng chừng cao.

D. sức nóng phân metan ở sức nóng chừng cao.

Câu 8. Khi nhen nhóm khí axetilen số mol CO2 và H2O được tạo ra trở thành theo dõi tỉ lệ thành phần là

A. 1 : 1.

B. 1 : 2

C. 1 : 3.

D. 2 : 1.

……………………………

VnDoc tiếp tục gửi cho tới chúng ta phương trình C2H2 + AgNO3 + NH3 → C2Ag2 + NH4NO3 là phản xạ Sục axetilen nhập AgNO3 nhập NH3 được VnDoc biên soạn, khi cho tới C2H2 tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3, sau phản xạ thấy kết tủa vàng nhạt nhẽo, đó cũng đó là phương trình dùng để làm nhận ra axetilen với những khi metan, etieln. Hy vọng tư liệu chung những viết lách và cân đối chính phương trình phản xạ.

Xem thêm: cuoh2 hno3