brombenzen ra natri phenolat

Ôn luyện môn Hóa học tập 11

Chúng tôi van ra mắt bài xích Brombenzen rời khỏi natri phenolat? được VnDoc thuế tầm và tổng phải chăng thuyết vô lịch trình giảng dạy dỗ môn Hóa học tập lớp 11. Hi vọng rằng phía trên được xem là những tư liệu hữu ích vô công tác làm việc giảng dạy dỗ và học hành của quý thầy cô và chúng ta học viên.

Bạn đang xem: brombenzen ra natri phenolat

Lưu ý: Nếu mình thích Tải bài xích viết này về PC hoặc điện thoại cảm ứng thông minh, vui sướng lòng kéo xuống cuối nội dung bài viết.

Brombenzen rời khỏi natri phenolat?

  • A. Lý thuyết
  • B. Bài tập

Câu hỏi: Brombenzen rời khỏi natri phenolat?

Trả lời

NaOH + C6H5Br → C6H5ONa + H2O + NaBr

A. Lý thuyết

Dẫn xuất halogen

CxHyX

Ancol

CnH2n + 1OH

Phenol

C6H5OH

Bậc của tập thể nhóm chức

Bậc của dẫn xuất halogen vày bậc của vẹn toàn tử C links với group chức

Bậc của ancol vày bậc của vẹn toàn tử cacbon links với group -OH

Thế X hoặc OH

CxHyX → CxHyOH

CnH2n+1OH → CnH2n+1Br

2CnH2n+1OH → CnH2n+1O

CnH2n+1 + H2O

Thế H của -OH

2ROH + 2Na → 2RONa + H2

R là CnH2n+1 hoặc C6H5

Phản ứng tách HX hoặc H2O

CnH2n+1X → CnH2n + HX

CnH2n+1OH →CnH2n + H2O

Phản ứng thế H ở vòng benzen

C6H5OH →(+Br2) Br3C6H2OH

C6H5OH →(+HNO3/H2SO4) (NO2)3C6H2OH

Phản ứng lão hóa ko trả toàn

RCH2OH → RCH=O

RCH(OH)R1 → RCO R1

Điều chế

Thế H của hidrocacbon vày X.

Cộng HX hoặc X2 và anken, ankin,...

Cộng H2O vô anken.

Thế X của dẫn xuất halohgen.

Điều chế etanol kể từ tinh ma bột.

Thế H của benzen.

Oxi hóa cumen.

B. Bài tập

Câu 1: Viết công thức kết cấu, gọi thương hiệu những dẫn xuất halogen với công thức phân tử C4H9Cl; những ancol mạch hở với công thức phân tử C4H10O, C4H8O.

Lời giải

ôn luyện chất hóa học 11

ôn luyện chất hóa học 11

Câu 2: Viết phương trình chất hóa học của phản xạ thân thuộc etyl bromua với: hỗn hợp NaOH đun nóng; hỗn hợp NaOH + C2H5OH đun lạnh lẽo.

Ghi nhớ: dẫn xuất halogen phản xạ với dd NaOH vô môi trường xung quanh nước thì tạo nên ancol, phản xạ với dd NaOH môi trường xung quanh rượu thì tạo nên anken

=> kể từ ê ghi chép được PTHH

Lời giải

a) C2H5Br + NaOH → C2H5OH + NaBr

b) C2H5Br + NaOH + C2H5OH → C2H5OH + C2H4+ NaBr + H2O

Câu 3: Viết phương trình chất hóa học của phản xạ trong những ancol etylic, phenol với từng hóa học sau: natri, natri hidroxit, nước brom, hỗn hợp HNO3.

Bài làm:

- Phản ứng của ancol etylic:

Xem thêm: bản chất của gia công kim loại bằng cắt gọt là

C2H5OH + Na → C2H5ONa + H2

- Phản ứng của phenol:

C6H5OH + Na → C6H5ONa + H2

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

Câu 4: Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vô dù vuông cạnh những dù sau:

a) Hợp hóa học C6H5- CH2-OH ko nằm trong loại ăn ý hóa học phenol nhưng mà nằm trong ancol thơm sực.

b) Ancol etylic hoàn toàn có thể hòa tan chất lượng phenol, nước.

c) Ancol và phenol đều hoàn toàn có thể thuộc tính với natri sinh rời khỏi khí hidro

d) Phenol với tính axit yếu ớt tuy nhiên hỗn hợp phenol nội địa ko thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím.

e) Phenol tan vô hỗn hợp NaOH là vì vẫn phản xạ với NaOH tạo nên trở nên muối bột tan.

g) Phenol tan vô hỗn hợp NaOH chỉ là việc hòa tan thông thường .

h) Dung dịch phenol nội địa thực hiện quỳ tím hóa đỏ gay.

Lời giải

a) Đ

b) Đ

c) Đ

d) Đ

e) Đ

g) S vì như thế đó là sự hòa tan chất hóa học, với xẩy ra phản ứng: C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

h) S vì như thế tính axit của phenol vô cùng yếu ớt nên ko thực hiện quỳ tím gửi màu

Câu 5: Hoàn trở nên những mặt hàng gửi hóa sau vày những phương trình hóa học:

a) Metan →(1) axetilen→(2) etilen→(3) etanol →(4)axit axetic

b) Benzen(→(1) brombenzen→(2) natri phenolat→(3) phenol →(4) 2,4,6- tribromphenol

Lời giải cụ thể

a) CH4→C2H2+H2 → C2H4 +H2OH +t0→C2H5OH +O2→men+O2 + CH3COOH

b) C6H6 + Br2/Fe→Br2/Fe + C6H5Br + NaOH→ NaOH + C6H5ONa +CO2, H2O→CO2, H2O

C6H5OH +Br2→+Br2 Br3C6H2OH

Câu 6: Cho láo lếu ăn ý bao gồm etanol và phenol thuộc tính với natri (dư) chiếm được 3,36 lít khí hidro ở đktc. Nếu mang lại láo lếu ăn ý bên trên thuộc tính với hỗn hợp nước brom một vừa hai phải đầy đủ chiếm được 19,86 gam kết tủa White của 2,4,6-tribromphenol

a) Viết phương trình chất hóa học của những phản xạ xẩy ra.

b) Tính bộ phận Xác Suất lượng của từng hóa học vô láo lếu ăn ý vẫn người sử dụng.

Bài làm:

a) Khi mang lại láo lếu liên minh dụng với Na:

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2 (1)

2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2 (2)

Khi mang lại láo lếu liên minh dụng với Br2:

C6H5OH + 3Br2 → Br3 C6H2OH + 3HBr (3)

b) Cho láo lếu ăn ý bên trên thuộc tính với hỗn hợp nước brom một vừa hai phải đầy đủ chiếm được 19,86 gam kết tủa White của 2,4,6-tribromphenol

=>nBr3C6H2OH = 19,86 : 331,0 = 0,06 (mol)

Từ pt (3) => nC6H5OH = nBr3C6H2OH = 0,06 (mol)

=>Trong láo lếu ăn ý đầu: mphenol = 0,0600. 94,0 = 5,64 g

Cho láo lếu ăn ý bao gồm etanol và phenol thuộc tính với natri (dư) chiếm được 3,36 lít khí hidro:

=>nH2 = 3,36 : 22, 4 = 0,15 (mol) = nH2(1) + nH2(2)

Mà nH2(2) = ½ nphenol = 0,06 : 2 = 0,03 (mol)

=> nH2(1) = 0,12 (mol)

=> nC2H5OH = 0,2400 mol

Trong láo lếu ăn ý đầu: mC2H5OH = 0,2400 . 46,0 = 11,05 g

=>%C2H5OH = 11,0511,05+5,64 .100% = 66,2%

=>%phenol = 100% - 66,2% = 33,8%

Câu 7: Trong những hóa học sau, hóa học nào là với sức nóng phỏng sôi cao nhất?

Xem thêm: soạn bài đây thôn vĩ dạ

  1. phenol
  2. etanol
  3. đimetyl ete
  4. metanol

Đáp án A

-------------------------------------------

Như vậy VnDoc vẫn ra mắt chúng ta tư liệu Brombenzen rời khỏi natri phenolat? Mời chúng ta xem thêm tăng tài liệu: Giải bài xích luyện Hóa học tập lớp 11, Giải SBT Hóa Học 11, Trắc nghiệm Hóa học tập 11, Tài liệu học hành lớp 11