bộ phận nào trong cây có nhiều kiểu hướng động

Câu hỏi:

12/02/2020 22,974

Bạn đang xem: bộ phận nào trong cây có nhiều kiểu hướng động

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Đáp án C

Rễ cây có khá nhiều loại phía động như: phía sáng sủa âm, phía trọng tải dương, phía hóa, phía nước.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong sinh tạo ra chăm sóc ở thực vật, cây vừa được tạo ra ra

A. kể từ 1 phần của ban ngành sinh chăm sóc của cây

B. chỉ với rễ của cây

C. chỉ với 1 phần thân thiết của cây

D. chỉ với lá của cây

Câu 2:

Testosterone được sinh đẻ rời khỏi ở

A. tuyến giáp

B. tuyến yên

C. tinh anh hoàn

D. chống trứng

Câu 3:

Sinh trưởng loại cung cấp ở cây thân thiết mộc là ngày càng tăng về

A. chiều lâu năm tự sinh hoạt của tế bào phân sinh đỉnh.

B. chiều ngang tự sinh hoạt của tế bào sinh đỉnh.

Xem thêm: cách giải bất phương trình bậc 2

C. chiều ngang tự sinh hoạt của tế bào phân sinh mặt mày.

D. chiều lâu năm tự sinh hoạt của tế bào phân sinh mặt mày.

Câu 4:

Hướng xúc tiếp đem ở loại cây này bên dưới đây?

A. Bưởi.

B. Cam.

C. Nho.

D. Táo.

Câu 5:

Khi bịa cây ở hành lang cửa số, cây thông thường cải cách và phát triển hướng ra phía phía ngoài hành lang cửa số. Hiện tượng này phản ánh dạng phía động này ở thực vật?

A. Hướng nước

B. Hướng tiếp xúc

C. Hướng trọng lực

D. Hướng sáng

Câu 6:

Tác nhân này tiếp sau đây thông thường chỉ phát sinh phía động dương nhưng mà không khiến rời khỏi phía động âm?

A. Nước.

B. Trọng lực.

C. Ánh sáng sủa.

D. Hóa hóa học.

Xem thêm: giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hóa có giá trị sử dụng