biểu thức tính hệ số tự cảm của ống dây dài là

Câu hỏi:

27/05/2020 49,751

C. L = 4π. 10-7.n2.V

Bạn đang xem: biểu thức tính hệ số tự cảm của ống dây dài là

Đáp án chủ yếu xác

Chọn C

Hướng dẫn: Biểu thức tính thông số tự động cảm của ống dây khá dài là L = 4π. 10-7.n2.V

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biểu thức tính suất năng lượng điện động tự động cảm là:

A. e=LΔIΔt

B. e = L.I

C. e=4π10-7n2V

D. e=LΔtΔI

Câu 2:

Dòng năng lượng điện qua chuyện ống chão tăng dần dần theo đòi thời hạn kể từ I1 = 0,2 (A) cho tới I2 = 1,8 (A) trong tầm thời hạn 0,01 (s). Ống chão với thông số tự động cảm L = 0,5 (H). Suất năng lượng điện động tự động cảm nhập ống chão là

A. 10 (V).

B. 80 (V).

C. 90 (V).

D. 100 (V).

Câu 3:

Một sườn chão bằng với diện tích S 25 (cm2) bao gồm 100 vòng chão được bịa nhập kể từ ngôi trường đều phải sở hữu vectơ chạm màn hình kể từ vuông góc với mặt mày bằng sườn chão và có tính rộng lớn vì như thế 2,4.10-3 (T). Người tao mang lại kể từ ngôi trường rời đều đều cho tới 0 trong tầm thời hạn 0,4 (s). Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện nay nhập sườn là:

A. 1,5 (mV).

B. 15 (mV).

Xem thêm: giải bài toán lớp 2

C. 15 (V).

D. 150 (V).

Câu 4:

Một ống chão với thông số tự động cảm L = 0,1 (H), độ mạnh loại năng lượng điện qua chuyện ống chão tăng lên đặn kể từ 0 cho tới 10 (A) trong tầm thời hạn là 0,1 (s). Suất năng lượng điện động tự động cảm xuất hiện nay nhập ống trong tầm thời hạn cơ là

A. 0,1 (V).

B. 0,2 (V).

C. 0,3 (V).

D. 0,4 (V).

Câu 5:

Một thanh dẫn năng lượng điện nhiều năm 40 (cm), vận động tịnh tiến thủ nhập kể từ ngôi trường đều, chạm màn hình kể từ vì như thế 0,4 (T). Vectơ véc tơ vận tốc tức thời của thanh vuông góc với thanh và phù hợp với những lối mức độ từ là một góc 300, kích thước v = 5 (m/s). Suất năng lượng điện động thân mật nhì đầu thanh là:

A. 0,4 (V).

B. 0,8 (V).

C. 40 (V).

D. 80 (V).

Câu 6:

Mật chừng tích điện kể từ ngôi trường được xác lập theo đòi công thức:

A. W=12CU2

B. W=12LI2

C. W=εE29.109.8π

Xem thêm: bài 21 trang 17 sgk toán 8 tập 2

D. W=18π.107B2