biện pháp chủ yếu để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp nước ta là

Câu hỏi:

03/08/2019 69,862

A. thú vị nhiều bộ phận tài chính tham ô gia

Bạn đang xem: biện pháp chủ yếu để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp nước ta là

B. xây đắp tổ chức cơ cấu ngành kha khá linh hoạt

C. góp vốn đầu tư theo hướng sâu sắc, thay đổi công nghệ

Đáp án chủ yếu xác

D. đáp ứng nguyên vật liệu ,chú ý xuất khẩu

Đầu tư theo hướng sâu sắc gom tách ngân sách phát triển, hạ giá tiền thành phầm, kể từ cơ tăng tài năng đối đầu bên trên thị ngôi trường của thành phầm công nghiệp.

Hướng dẫn: SGK/114, địa lí 12 cơ bạn dạng.

Chọn: C

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm này tại đây ko trúng với khu vực công nghiệp ở nước ta?

A. Chuyên phát triển công nghiệp

B. Có nhiều điểm dân ở sinh sống

C. Có ranh giới địa lí xác định

D. nhà nước ra quyết định trở nên lập

Câu 2:

Phát biểu này tại đây ko trúng với công nghiệp năng lượng điện lực của VN hiện nay nay?

A. Nhiên liệu cho tới phát triển năng lượng điện ở miền Trung là khí tự động nhiên

B. Sản lượng thủy năng lượng điện và sức nóng năng lượng điện cướp tỉ trọng rộng lớn nhất

C. Nước tao có rất nhiều tiềm năng nhằm cách tân và phát triển công nghiệp điện

D. Hàng loạt xí nghiệp sản xuất năng lượng điện đem hiệu suất rộng lớn đang được hoạt động

Câu 3:

Nhân tố này sau đấy là hầu hết thực hiện cho tới tổ chức cơ cấu ngành của công nghiệp VN kha khá nhiều dạng?

A. Sự phân hóa cương vực công nghiệp càng ngày càng sâu

Xem thêm: hoàn cảnh sáng tác vợ chồng a phủ

B. Trình phỏng người làm việc càng ngày càng được nâng cao

C. Nguồn vẹn toàn, nhiên liệu nhiều loại và phong phú

D. hầu hết bộ phận tài chính nằm trong tham ô tài sản xuất

Câu 4:

Cơ cấu thành phầm công nghiệp của VN càng ngày càng phong phú hầu hết là để

A. khai quật chất lượng không dừng lại ở đó mạnh về khoáng sản

B. tận dụng tối đa tối nhiều nguồn chi phí kể từ nước ngoài

C. tương thích rộng lớn với đòi hỏi của thị trường

D. dùng đem hiệu suất cao rộng lớn mối cung cấp lao động

Câu 5:

Việc vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu công nghiệp VN hầu hết nhằm

A. dùng chất lượng mối cung cấp làm việc, tạo nên việc làm

B. tận dụng tối đa tối nhiều những nguồn chi phí không giống nhau

C. khai quật nhiều hơn thế nữa những loại khoáng sản

D. tăng hiệu suất cao góp vốn đầu tư, tương thích thị trường

Câu 6:

Việc phong phú hóa thành phầm công nghiệp VN hầu hết nhằm:

A. Khai thác thế mạnh về tự động nhiên

B. Góp phần cách tân và phát triển xuất khẩu

C. Tận dụng thế mạnh lao động

Xem thêm: soạn văn 8 câu nghi vấn tiếp theo

D. Đáp ứng yêu cầu thị trường