bán cầu bắc sẽ nhận được nhiều nhiệt nhất vào ngày nào

Đề bài

Hãy điền kể từ tương thích nhập địa điểm trống rỗng (...) trong những câu sau:

Bạn đang xem: bán cầu bắc sẽ nhận được nhiều nhiệt nhất vào ngày nào

- Từ sau ngày 21 - 3 cho tới trước thời gian ngày 23 - 9, buôn bán cầu ... ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn thế nữa. Lúc này là mùa ... của buôn bán cầu ... và là mùa ... của buôn bán cầu ...

- Từ sau ngày 23 - 9 cho tới trước thời gian ngày 21 - 3 năm tiếp theo, buôn bán cầu ... ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn thế nữa. Lúc này là mùa ... của buôn bán cầu ... và là mùa ... của buôn bán cầu...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Từ sau ngày 21 - 3 cho tới trước thời gian ngày 23 - 9, buôn bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn thế nữa. trái lại, từ sau ngày 23 - 9 cho tới trước thời gian ngày 21 - 3 năm tiếp theo, buôn bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn thế nữa. 

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 3 skills 1

- Bán cầu này ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn thế nữa thì nhận được không ít sức nóng và khả năng chiếu sáng rộng lớn, thời điểm hiện nay là mùa rét. trái lại, buôn bán cầu này ngả về phía Mặt Trời thấp hơn tiếp tục có được không nhiều sức nóng và khả năng chiếu sáng rộng lớn, thời điểm hiện nay là mùa rét.

Lời giải chi tiết

Xem thêm: 25 đề thi toán lớp 1

- Từ sau ngày 21 - 3 cho tới trước thời gian ngày 23 - 9, buôn bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn thế nữa. Lúc này là mùa nóng của buôn bán cầu Bắc và là mùa lạnh của buôn bán cầu Nam.

- Từ sau ngày 23 - 9 cho tới trước thời gian ngày 21 - 3 năm tiếp theo, buôn bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn thế nữa. Lúc này là mùa nóng của buôn bán cầu Nam và là mùa lạnh của buôn bán cầu Bắc.

Loigiaihay.com