bài toán tổng hiệu

Bài tập luyện toán lần nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó

Bạn đang xem: bài toán tổng hiệu

Bài tập luyện Toán lớp 4: Dạng toán lần nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số này được VnDoc thuế tầm, tổ hợp. Tài liệu học tập Toán lớp 4 này sẽ hỗ trợ những em học viên học tập chất lượng dạng bài xích này, rưa rứa gom những thầy cô được thêm tư liệu tu dưỡng học viên tương đối tốt.

Dạng toán lần nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số bại bao hàm lý thuyết, những dạng bài xích tập luyện về tổng hiệu

 • Dạng 1: Cho biết cả tổng lộn hiệu
 • Dạng 2: Cho biết tổng tuy nhiên ỉm hiệu
 • Dạng 3: Cho biết hiệu tuy nhiên ỉm tổng
 • Dạng 4: Giấu cả tổng lộn hiệu
 • Dạng 5: Dạng tổng hợp

Các dạng Toán đem những bài xích tập luyện cụ thể cho những em học viên ôn luyện, rèn kĩ năng giải dạng Toán này, ôn tập luyện hè, ôn tập luyện sẵn sàng cho những bài xích ganh đua học tập kì vô năm học tập.

1. Cách giải Dạng toán lần nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số lớp 4

Cách 1: - Số rộng lớn = (tổng + hiệu): 2

- Số nhỏ bé = số rộng lớn – hiệu (hoặc tổng - số lớn)

Cách 2: - Số nhỏ bé = (tổng - hiệu) : 2

- Số rộng lớn = số nhỏ bé + hiệu (hoặc tổng - số bé)

Bài toán mẫu

Bài 1: Tổng của nhị số là 70. Hiệu của nhị số là 10. Tìm nhị số bại.

Hướng dẫn giải

Số rộng lớn là: (70 + 10) : 2 = 40

Số nhỏ bé là: 40 - 10 = 30

Đáp số: Số lớn: 40; Số bé: 30.

Bài 2: Lớp 4A đem 28 học viên. Số học viên nam giới nhiều hơn thế số học viên nữ giới là 4 em. Hỏi lớp 4A đem từng nào học viên nam giới, từng nào học viên nữ?

Hướng dẫn giải

Số học viên nam giới là : (28 + 4) : 2 = 16 (học sinh)

Số học viên nữ giới là: 16 - 4 = 12 (học sinh)

Đáp số: Nam: 16 học tập sinh

Nữ: 12 học tập sinh

2. Các dạng toán lần nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó

Dạng 1: Cho biết cả tổng lộn hiệu

Bài 1. Tuổi tía và tuổi hạc con cái nằm trong lại được 58 tuổi hạc. Cha rộng lớn con cái 38 tuổi hạc. Hỏi tía từng nào tuổi hạc, con cái từng nào tuổi?

Hướng dẫn

Tuổi tía là: (58 + 38) : 2 = 48 (tuổi)

Tuổi con cái là: 48 - 38 = 10 (tuổi)

Bài 2. Một lớp học tập đem 28 học viên. Số học viên nam giới rộng lớn số học viên nữ giới là 4 em. Hỏi lớp học tập bại đem từng nào học viên nam giới, từng nào học viên nữ?

Hướng dẫn

Số học viên nam giới là: (28 + 4) : 2 = 16 (học sinh)

Số học viên nữ giới là: 16 - 4 = 12 (học sinh)

Bài 3. Một hình chữ nhật đem hiệu nhị cạnh liên tục là 24 centimet và tổng của bọn chúng là 92 centimet. Tính diện tích S của hình chữ nhật vẫn cho tới.

Bài 4. Tìm nhị số biết tổng của nhị số vì chưng 42, hiệu của nhị số vì chưng 10.

Bài 5. Hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được thấp hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây?

Bài 6. Tính nhẩm: Tổng của nhị số vì chưng 8. Hiệu của bọn chúng cũng vì chưng 8. Tìm nhị số bại.

Bài 7. Tìm 2 số biết tổng và hiệu của bọn chúng theo lần lượt là:

a) 24 và 6;

b) 60 và 12;

c) 325 và 99.

Bài 8. Tuổi chị và tuổi hạc em nằm trong lại được 36 tuổi hạc. Em thông thường chị 8 tuổi hạc. Hỏi chị từng nào tuổi hạc, em từng nào tuổi?

Hướng dẫn giải:

 • Hai đợt tuổi hạc em là: 36 - 8 = 28 (tuổi)
 • Tuổi em là: 28 : 2 = 14 (tuổi)
 • Tuổi chị là: 14 + 8 = 22 (tuổi)

Đáp số: Chị 22 tuổi hạc, em 14 tuổi

Bài 9. Một tủ sách ngôi trường học tập cho tới HS mượn 65 cuốn sách bao gồm 2 loại: Sách giáo khoa và sách tìm hiểu thêm. Số sách giáo khoa nhiều hơn thế số sách tìm hiểu thêm 17 quyển. Hỏi tủ sách này đã cho tới học viên mượn từng loại từng nào quyển sách?

Bài 10. Hai phân xưởng thực hiện được 1200 thành phầm. Phân xưởng loại nhất thực hiện được thấp hơn phân xưởng loại nhị 120 thành phầm. Hỏi từng phân xưởng thực hiện được từng nào sản phẩm?

Bài 11. Thu hoạch kể từ nhị thửa ruộng được 5T 2 tạ thóc. Thu hoạch được ở thửa ruộng loại nhất được nhiều hơn thế ở thửa ruộng loại nhị 8 tạ thóc. Hỏi thu hoạch được ở từng thửa ruộng từng nào ki-lô-gam thóc?

Bài 12. Hai thùng chứa chấp được toàn bộ 600 lít nước. Thùng nhỏ bé chứa chấp được thấp hơn thùng to lớn 120l nước. Hỏi từng thùng chứa chấp được từng nào lít nước?

Dạng 2: Cho biết tổng tuy nhiên ỉm hiệu

Cách làm: Giải việc phụ lần rời khỏi Hiệu tiếp sau đó vận dụng công thức như ở dạng 1.

Ví dụ: Hòa và Bình đem toàn bộ 120 viên bi.hiểu rằng nếu như Hòa cho tới Bình 10 viên bi thì số viên bi của nhị các bạn sẽ đều nhau.Hỏi từng các bạn đem từng nào viên bi?

Hướng dẫn giải:

Hòa chi Bình 10 viên bi thì số viên bi của nhị các bạn đều nhau vì vậy Hòa rộng lớn Bình số viên bi là: 10 + 10 = đôi mươi (viên)

Hòa đem viên bi là: (120 + 20) : 2 = 70 (viên)

Bình đem số viên bi là: (120 - 20) : 2 = 50 (viên)

Bài 1. Tìm nhị số chẵn đem tổng là 210, biết thân thích bọn chúng đem 18 số chẵn không giống.

Bài 2. Tìm nhị số biết tổng của bọn chúng là 198 và nếu như xóa cút chữ số phía trái của số rộng lớn thì được số nhỏ bé. Nếu xóa chữ số 1 thì số bại hạn chế 100 đơn vị).

Bài 3. Hai lớp 4A và 4B đem toàn bộ 82 học viên. Nếu fake 2 học viên ở lớp 4A quý phái lớp 4B thì số học viên 2 lớp tiếp tục đều nhau. Tính số học viên của từng lớp.

Bài 4. Tìm nhị số lẻ đem tổng là 186. hiểu thân thích bọn chúng đem 5 số lẻ.

Bài 5. Hai ông con cháu lúc bấy giờ đem tổng số tuổi hạc là 68, hiểu được cách đó 5 năm con cháu thông thường ông 52 tuổi hạc. Tính số tuổi hạc của từng người.

Bài 6. Hùng và Dũng đem toàn bộ 45 viên bi. Nếu Hùng được thêm 5 viên bi thì Hùng đem nhiều hơn thế Dũng 14 viên. Hỏi khi đầu từng các bạn đem từng nào viên bi.

Bài 7. Lớp 4A đem 32 học viên. Hôm ni đem 3 đàn bà nghỉ ngơi học tập nên số nam giới nhiều hơn thế số nữ giới là 5 các bạn. Hỏi lớp 4A đem từng nào học viên nữ giới, từng nào học viên nam?

Bài 8. Hùng và Dũng đem toàn bộ 46 viên bi. Nếu Hùng cho tới Dũng 5 viên bi thì số bi của nhị các bạn đều nhau. Hỏi khi đầu từng các bạn đem từng nào viên bi.

Bài 9. Hai thùng dầu đem toàn bộ 116 lít. Nếu fake 6 lít kể từ thùng loại nhất quý phái thùng loại nhị thì lượng dầu ở nhị thùng đều nhau. Hỏi từng thùng đem từng nào lít dầu?

Bài 10. Tìm nhị số đem tổng là 132. hiểu rằng nếu như lấy số rộng lớn trừ cút số nhỏ bé rồi cùng theo với tổng của bọn chúng thì được 178.

Bài 11. Tìm nhị số đem tổng là 234. hiểu rằng nếu như lấy số loại nhất trừ cút số loại nhị rồi cùng theo với hiệu của bọn chúng thì được 172.

Bài 12. An và Bình đem toàn bộ 120 viên bi. Nếu An cho tới Bình đôi mươi viên thì Bình sẽ sở hữu được nhiều hơn thế An 16 viên. Hỏi từng các bạn đem từng nào viên bi?

Bài 13. Hai kho gạo đem 155 tấn. Nếu thêm nữa kho loại nhất 8T và kho loại nhị 17T thì số gạo ở từng kho đều nhau. Hỏi khi đầu từng kho đem từng nào tấn gạo?

Bài 14. Ngọc đem toàn bộ 48 viên bi vừa phải xanh rờn vừa phải đỏ lòe. hiểu rằng nếu như lôi ra 10 viên bi đỏ lòe và nhị viên bi xanh rờn thì số bi đỏ lòe ngay số bi xanh rờn. Hỏi đem từng nào viên bi từng loại?

Bài 15. Hai người thợ thuyền đan dệt được 270 m vải vóc. Nếu người loại nhất đan thêm thắt 12m và người loại nhị đan thêm thắt 8 m thì người loại nhất tiếp tục đan nhiều hơn thế người loại nhị 10 m. chất vấn từng người vẫn đan được từng nào m vải?

Bài 16. Tổng của 3 số là 1978. Số loại nhất rộng lớn tổng nhị số bại là 58 đơn vị chức năng. Nếu hạn chế ở số loại nhị cút 36 đơn vị chức năng thì số loại nhị tiếp tục ngay số loại phụ thân. Tìm 3 số bại.

Dạng 3: Cho biết hiệu tuy nhiên ỉm tổng

Cách làm: Giải việc phụ lần rời khỏi Tổng tiếp sau đó vận dụng công thức như ở dạng 1.

Ví dụ: Trung bình nằm trong của nhị số là 145.Tìm nhị số bại biết hiệu nhị số này là 30.

Hướng dẫn giải:

Tổng của nhị số là: 145 x 2 = 290

Số rộng lớn là: (290 + 30) : 2 = 160

Số nhỏ bé là: (290 - 30) : 2 = 130

Bài 1. Tất cả học viên của lớp xếp mặt hàng 3 thì được 12 mặt hàng. Số bạn nữ thấp hơn số các bạn trai là 4. Hỏi lớp bại đem từng nào các bạn trai, từng nào các bạn gái? (Dấu tổng)

Bài 2. Cha rộng lớn con cái 28 tuổi; 3 năm nữa số tuổi hạc của tất cả nhị tía con cái tròn trặn 50. Tính tuổi hạc lúc bấy giờ của từng người.

Cách 1: Hiệu thân thích tuổi hạc tía và con cái luôn luôn ko thay đổi nên 3 năm nữa tía vẫn rộng lớn con cái 28 tuổi hạc. Tổng số tuổi hạc của tía và con cái 3 năm nữa là 50 tuổi hạc.

Cách 2: Hiệu thân thích tuổi hạc tía và con cái lúc này là 28. Tổng số tuổi hạc tía và con cái lúc này là 50 – 3 × 2 = 44 (tuổi).

Bài 3. Mảnh vườn hình chữ nhật đem chu vi 48m, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 4m. Hỏi diện tích S của miếng vườn là từng nào m2?

Bài 4. Cha rộng lớn con cái 30 tuổi hạc. hiểu 5 năm nữa tổng số tuổi hạc của 2 tía con cái là 62 tuổi hạc. Tính tuổi hạc 2 tía con cái lúc bấy giờ.

Bài 5. Cha rộng lớn con cái 32 tuổi hạc. hiểu 4 năm nữa tổng số tuổi hạc của 2 thân phụ con cái là 64 tuổi hạc. Tính tuổi hạc 2 thân phụ con cái lúc bấy giờ.

Bài 6. Tổng của nhị số là một số trong những lớn số 1 đem 3 chữ số phân chia không còn cho tới 5. hiểu nếu như thêm nữa số nhỏ bé 35 đơn vị chức năng thì tao được số rộng lớn. Tìm từng số.

Bài 7. Trên một bến bãi cỏ người tao kiểm đếm được 100 loại chân vừa phải gà vừa phải chó. hiểu số chân chó nhiều hơn thế chân gà là 12 cái. Hỏi đem từng nào con kê, từng nào con cái chó?

Bài 8. Trên một bến bãi cỏ người tao kiểm đếm được 100 loại đôi mắt vừa phải gà vừa phải chó. hiểu số chó nhiều hơn thế số gà là 12con. Hỏi đem từng nào con kê, từng nào con cái chó?

Bài 9. Tìm nhị số đem hiệu là 129. hiểu rằng nếu như lấy số loại nhất cùng theo với số loại nhị rồi cùng theo với tổng của bọn chúng thì được 2010.

Bài 10. Một phép tắc trừ đem tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 7652. Hiệu to hơn số trừ 798 đơn vị chức năng. Hãy lần phép tắc trừ bại.

Bài 11. Tìm nhị số đem hiệu là 22. hiểu rằng nếu như lấy số rộng lớn cùng theo với số nhỏ bé rồi cùng theo với hiệu của bọn chúng thì được 116.

Bài 12. Tìm nhị số đem hiệu là 132. hiểu rằng nếu như lấy số rộng lớn cùng theo với số nhỏ bé rồi trừ cút hiệu của bọn chúng thì được 548.

Bài 13. Lan đi dạo vòng xung quanh Sảnh chuyển động không còn 15 phút, từng phút cút được 36 m. hiểu chiều lâu năm Sảnh chuyển động rộng lớn chiều rộng lớn là 24 m. Tính diện tích S của Sảnh chuyển động.

Bài 14. Hồng đem nhiều hơn thế Huệ 16000 đồng. Nếu Hồng được thêm 5000 đồng và Huệ được thêm 11000 đồng thì cả nhị các bạn sẽ đem toàn bộ 70000 đồng. Hỏi khi đầu từng các bạn đem từng nào tiền?

Bài 15. Hồng đem nhiều hơn thế Huệ 16000 đồng. Nếu Hồng cho tới cút 5000 đồng và Huệ cho tới 11000 đồng thì cả nhị các bạn sẽ đem toàn bộ 70000 đồng. Hỏi khi đầu từng các bạn đem từng nào chi phí ?

Bài 16. Anh rộng lớn em 5 tuổi hạc. hiểu rằng 5 năm nữa thì tổng số tuổi hạc của nhị đồng đội là 25. Tính số tuổi hạc của từng người hiện nay nay?

Bài 17. Tính diện tích S của miếng khu đất hình chữ nhật đem chu vi là 256 m và chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 32m.

Bài 18. Tìm nhị số đem hiệu vì chưng 129, hiểu được nếu như lấy số loại nhất cùng theo với số loại nhị rồi nằm trong tổng của bọn chúng thì được 2010.

Bài 19. Hiệu nhị số là 705. Tổng 2 số vội vàng 5 đợt số nhỏ bé. Tìm 2 số bại.

Dạng 4: Giấu cả tổng lộn hiệu

Cách làm: Giải việc phụ lần rời khỏi Tổng và Hiệu tiếp sau đó vận dụng công thức như ở dạng 1.

Ví dụ: Tìm nhị số đem tổng là số lớn số 1 đem 4 chữ số và hiệu là số lẻ nhỏ bé nhất đem 3 chữ số.

Hướng dẫn giải:

Tổng của nhị số bại là: 9999

Hiệu của nhị số bại là: 101

Số rộng lớn là: (999 + 101) : 2 = 550

Số nhỏ bé là: (999 - 101) : 2 = 449

Bài 1. Hai số lẻ đem tổng là số nhỏ nhất đem 4 chữ số và ở thân thích nhị số lẻ bại đem 4 số lẻ. Tìm nhị số bại.

Bài 2. Tìm nhị số biết tổng của bọn chúng vội vàng 5 đợt số lớn số 1 đem nhị chữ số và hiệu của bọn chúng thông thường số lớn số 1 đem phụ thân chữ số cửu đợt.

Bài 3. Một thửa ruộng hình chữ nhật đem chu vi là 120m. Tính diện tích S thửa ruộng bại, biết nếu như tăng chiều rộng lớn 5m và hạn chế chiều lâu năm 5m thì thửa ruộng bại trở nên hình vuông vắn.

Bài 4. Tìm nhị số biết tổng vội vàng 9 đợt hiệu của bọn chúng và hiệu thông thường số nhỏ bé 27 đơn vị chức năng.

Bài 5. Tổng 2 số là số lớn số 1 đem 3 chữ số. Hiệu của bọn chúng là số lẻ nhỏ nhất đem 2 chữ số. Tìm từng số.

Bài 6. Tìm nhị số đem tổng là số lớn số 1 đem 4 chữ số và hiệu là số lẻ nhỏ bé nhất đem 3 chữ số.

Bài 7. Tìm nhị số đem tổng là số nhỏ bé nhất đem 4 chữ số và hiệu là số chẵn lớn số 1 đem 2 chữ số.

Bài 8. Tìm nhị số đem hiệu là số nhỏ bé nhất đem 2 chữ số phân chia không còn cho tới 3 và tổng là số lớn số 1 đem 2 chữ số phân chia không còn cho tới 2.

Bài 9. Tìm nhị số, biết tổng nhị số là số lớn số 1 đem nhị chữ số. Hiệu nhị số là số lẻ nhỏ bé nhất đem nhị chữ số.

Bài 10. Tìm nhị số biết hiệu nhị số là số lớn số 1 có một chữ số và tổng nhị số là số lớn số 1 đem phụ thân chữ số.

Bài 11. Một miếng vườn hình chữ nhật đem chu vi vì chưng chu vi thửa ruộng hình vuông vắn cạnh 80m. Nếu hạn chế chiều lâu năm miếng vườn cút 30m và tăng chiều rộng lớn thêm thắt 10m thì miếng vườn sẽ sở hữu được hình vuông vắn. Tính diện tích S miếng vườn.

Dạng 5: Dạng tổng hợp

Bài 1. Lớp 5A và 5B trồng cây. hiểu khoảng nằm trong số lượng km của nhị lớp là: 235 cây. Và nếu như lớp 5A trồng thêm thắt 80 cây và lớp 5B trồng thêm thắt 40 cây thì số lượng km của nhị lớp đều nhau. Tìm số lượng km của từng lớp vẫn trồng.

Hướng dẫn:

Lớp 5B trồng nhiều hơn thế số lượng km là : 80 - 40 = 40 cây

Số cây 5B trồng là : [ 235 * 2 + 40 ] : 2 = 255 cây

Số cây 5B trồng là : 255 - 40 = 215 cây

Đáp số: lớp 5A: 215 cây

lớp 5B: 255 cây

Xem thêm: ch3ch2ch2cooh

Bài 2. Hiệu của nhị số vì chưng 520. Nếu hạn chế số nhỏ bé cút 40 đơn vị chức năng thì số nhỏ bé ngay số rộng lớn. Số nhỏ bé là:

A. 880

B. 88

C. 800

D. 80

Hướng dẫn:

Nếu hạn chế số nhỏ bé cút 40 đơn vị chức năng thì hiệu 2 số tiếp tục tăng 40 đơn vị chức năng . Vậy hiệu 2 số sau thời điểm ít hơn là :

530 + 40= 560

Số nhỏ bé sau thời điểm hạn chế là :

560 : (5-3) x 3 = 840

Số nhỏ bé lúc đầu là :

840 - 40 = 800

Đáp số: Số nhỏ bé : 800

Vậy lựa chọn đáp án đúng: C. 800

Bài 3. Tìm nhị số biết số loại nhất ngay số loại nhị. hiểu rằng nếu như hạn chế ở số loại nhất cút 28 đơn vị chức năng và thêm nữa số loại nhị là 35 đơn vị chức năng thì được tổng mới mẻ là 357.

Bài 4. Lớp 4A, 4B, 4C của một ngôi trường tè học tập đem 95 học viên. hiểu rằng nếu như thêm thắt 7 học viên nữa vô lớp 4C thì tiếp tục ngay số học viên lớp 4B và số học viên lớp 4A là 32 em. Hỏi lớp 4B và 4C từng lớp đem từng nào học tập sinh?

Bài 5. An và Bình mua sắm cộng đồng 45 quyển vở và nên trả không còn số chi phí là 72000 đồng. hiểu An nên trả nhiều hơn thế Bình 11200. Hỏi từng các bạn vẫn mua sắm từng nào quyển vở.

Bài 6. Ba các bạn Lan, Đào, Hồng đem toàn bộ 27 loại kẹo. Nếu Lan cho tới Đào 5 loại, Đào cho tới Hồng 3 loại, Hồng lại cho tới Lan 1 loại thì số kẹo của phụ thân các bạn đều nhau. Hỏi khi đầu từng các bạn đem từng nào loại kẹo ?

Bài 7. Trung bình nằm trong số tuổi hạc của tía, tuổi hạc An và tuổi hạc Hồng là 19 tuổi hạc, tuổi hạc tía rộng lớn tổng số tuổi hạc của An và Hồng là 2 tuổi hạc, Hồng thông thường An 8 tuổi hạc. Tính số tuổi hạc của từng người.

Bài 8.Tìm nhị số đem hiệu là 603, hiểu được Khi thêm 1 chữ số 0 vô phía bên phải số nhỏ bé thì được số rộng lớn.

Bài 9. Tìm nhị số, hiểu được Khi xoá chữ số 7 của số rộng lớn thì được số nhỏ bé.

Bài 10.Tìm nhị số đem hiệu là 144, hiểu được rằng nếu như lấy số rộng lớn phân chia cho tới số nhỏ bé thì thương là 6 và số dư là 4.

Bài 11. Một siêu thị rau xanh ngược đem nhị rổ đựng cam và chanh. Sau Khi phân phối, số cam và số chanh thì người bán sản phẩm thấy sót lại 160 ngược nhị loại. Trong số đó số cam ngay số chanh. Hỏi khi đầu siêu thị đem từng nào ngược từng loại?

Đáp số: Cam 140 ngược , chanh 180 quả

Bài 12. Ba lớp nằm trong gom bánh nhằm liên hoan thời điểm cuối năm. Lớp A gom 5kg bánh, lớp B gom 3kg bánh nằm trong loại. Số bánh bại đầy đủ người sử dụng cho tất cả 3 lớp nên lớp C ko nên mua sắm bánh tuy nhiên nên trả cho tới 2 lớp bại là 24000 đồng. Hỏi từng lớp A, B có được từng nào tiền?

Đáp số: 15000 đồng ; 9 000 đồng.

Bài 13. Tuổi và thơ gom bánh ăn cộng đồng, Tuổi gom 3 cái, Thơ gom 5 cái. Vừa khi bại, Toán tiếp cận. Tuổi và Thơ chào Toán ăn với. mời xong xuôi Toán trả lại cho tới 2 các bạn 8000 đồng. Hỏi Tuổi và Thơ từng người có được từng nào tiền?

Đáp số : 15000 đồng ; 9 000 đồng.

Bài 14. Trong thúng đem 210 ngược quýt và cam. Mẹ vẫn phân phối 60 ngược quýt. Lúc này, vô thúng đem số quýt sót lại ngay số cam. Hỏi khi đầu số cam vì chưng từng nào phần số quýt?

Đáp số: 104 ngược và 96 quả

Bài 15. quý khách hàng Bình đem 22 viên bi bao gồm bi đỏ lòe và bi xanh rờn. Bình cho tới em 3 viên bi đỏ lòe và 2 viên bi xanh rờn. quý khách hàng An lại cho tới Bình thêm thắt 7 viên bi đỏ lòe nữa. Lúc này, Bình đem số bi đỏ lòe gấp hai số bi xanh rờn. Hỏi khi đầu Bình đem từng nào viên bi đỏ lòe, từng nào viên bi xanh?

Đáp số Xanh : 10 bi ; đỏ lòe 12 bi

Bài 16. Trong một quần thể vườn, người tao trồng tổng số 120 cây bao gồm 3 loại: cam, chanh và xoài. hiểu số cam vì chưng tổng số chanh và xoài, số xoài vì chưng tổng số chanh và số cam. Hỏi từng lại sở hữu từng nào cây?

Bài 17. Dũng đem 48 viên bi bao gồm 3 loại: bi xanh rờn, bi đỏ lòe và bi vàng. Số bi xanh rờn vì chưng tổng số bi đỏ lòe và bi vàng, số bi xanh rờn nằm trong số bi đỏ lòe vội vàng 5 đợt số bi vàng. Hỏi từng loại đem từng nào viên bi?

Đ/số : Xanh 22 bi ; Đỏ bi 18; Vàng 8 bi

Bài 18. Ngày xuân 3 bạn: Huệ, Hằng, Mai cút trồng cây. hiểu rằng tổng số lượng km của 3 các bạn trồng được là 17 cây. Số cây của 2 các bạn Huệ và Hằng trồng được nhiều hơn thế Mai trồng là 3 cây. Số cây của Huệ trồng được ngay số cây của Hằng. Em hãy tính coi từng các bạn trồng được từng nào cây?

Bài 19. Tổng của nhị số là 2011. Tìm nhị số bại biết thân thích bọn chúng đem 40 số lẻ.

Bài 20. Cho một phép tắc trừ nhị số tuy nhiên tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu số vì chưng 1998. Hiệu số to hơn số trừ là 135. Hãy lần số bị trừ và số trừ của phép tắc tính đó?

Bài 21. Tìm phụ thân số lẻ liên tục đem tổng là 111.

............

3. Lý thuyết Tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó

 • Lý thuyết Tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó

4. Giải bài xích tập luyện Tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó

 • Vở bài xích tập luyện Toán lớp 4 bài xích 37 Tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó
 • Toán lớp 4 trang 47, 48: Tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số bại - Luyện tập
 • Giải Toán lớp 4 VNEN: Tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số đó

5. Dạng toán tổng hiệu nâng lên lớp 4

Bài 1. Một nhà máy sản xuất đem nhị tổ người công nhân, tổ Một đem nhiều hơn thế tổ Hai 18 người công nhân, hiểu được nếu như nhà máy sản xuất được thêm 8 người công nhân thì nhà máy sản xuất sẽ sở hữu được 100 người công nhân. Hỏi từng tổ người công nhân đem từng nào người?

Giải:

Tổng số người công nhân của phòng máy là:

100 – 8 = 92 (công nhân)

Hai đợt số người công nhân của tổ Hai là:

92 – 18 = 74 (công nhân)

Số người công nhân của tổ Hai là:

74 : 2 = 37 (công nhân)

Số người công nhân của tổ Một là:

37 + 18 = 55 (công nhân)

Đáp số: Tổ Một: 55 công nhân

Tổ Hai: 37 người công nhân.

Bài 2. Tìm nhị số đem hiệu vì chưng 47, hiểu được nếu như lấy số loại nhất nằm trong số loại nhị rồi nằm trong hiệu của bọn chúng thì được 372.

Giải:

Theo đề bài xích tao có:

Số loại nhất + Số loại nhị + Hiệu = 372

Tổng + Hiệu = 372

Tổng + 47 = 372

Tổng của nhị số cần thiết lần bằng:

372 – 47 = 325

Hai đợt số rộng lớn bằng:

325 + 47 = 372

Số rộng lớn cần thiết lần bằng:

372 : 2 = 186

Số nhỏ bé cần thiết lần bằng:

186 – 47 = 139

Đáp số: 186, 139

Bài 3. Một miếng khu đất hình chữ nhật đem chu vi 102m. Chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 11m. Tính diện tích S của hình chữ nhật.

Giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là

102 : 2 = 51 (m)

Hai đợt chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

51 – 11 = 40 (m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

40 : 2 = đôi mươi (m)

Chiều mềm hình chữ nhật là:

20 + 11 = 31 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

31 x đôi mươi = 620 (m2)

Đáp số: 620m2

Bài 4. Hai vỏ hộp bi đem tổng số 155 viên bi, hiểu được nếu như thêm nữa vỏ hộp bi loại nhất 8 viên bi và thêm nữa vỏ hộp loại nhị 17 viên bi thì hao vỏ hộp đem số bi đều nhau. Hỏi từng vỏ hộp đem từng nào viên bi? Hãy giải việc vì chưng nhị cơ hội.

Giải:

Cách 1.

Nếu thêm nữa vỏ hộp loại nhất 8 viên bi và thêm nữa vỏ hộp loại nhị 17 viên bi thì tổng số bi của nhị vỏ hộp tiếp tục là:

155 + 8 + 17 = 180 (viên bi)

Khi bại số bi của từng vỏ hộp là:

180 : 2 = 90 (viên)

Số bi của vỏ hộp loại nhất là:

90 – 8 = 82 (viên bi)

Số bi của vỏ hộp loại nhị là:

90 – 17 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp loại nhất: 82 viên bi

Hộp loại hai: 73 viên bi

Cách 2.

Toán lớp 4

Số bi của vỏ hộp loại nhất nhiều hơn thế số bi của vỏ hộp loại nhị là:

17 – 8 = 9 (viên)

Hai đợt số bi vỏ hộp loại nhất là:

155 + 9 = 164 (viên bi)

Số bi của vỏ hộp loại nhất là:

164 : 2 = 82 (viên bi)

Số bi của vỏ hộp loại nhị là:

82 – 9 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp loại nhất: 82 viên bi

Hộp loại hai: 73 viên bi.

Bài 5:

Hai bao gạo khối lượng tổng số 147kg, hiểu được nếu như lôi ra ở bao gạo loại nhất 5kg và bao gạo loại nhị 22kg thì số gạo sót lại ở nhị bao gạo đều nhau. Hỏi từng bao đem từng nào kilogam gạo? Hãy giải việc vì chưng nhị cách?

Giải:

Toán 4

Số gạo bao loại nhị nhiều hơn thế bao loại nhất là:

22 – 5 = 17 (kg)

Hai đợt số số gạo bao loại nhất là:

147 – 17 = 130 (kg)

Số gạo ở bao loại nhất là:

130 : 2 = 65 (kg)

Số gạo bao loại nhị là:

65 + 17 = 82 (kg)

Đáp số: Bao loại nhất: 65kg

Bao loại hai: 82kg.

>> Để rèn luyện và nâng lên thêm thắt về dạng bài xích tập luyện này, chào những em học viên xem thêm thêm: Bài tập luyện nâng lên Toán lớp 4: Dạng toán tổng và hiệu

Bài tập luyện toán lớp 4: Dạng toán lần nhị số lúc biết tổng và hiệu của nhị số bại bao hàm cơ hội giải và 5 dạng Toán cho những em học viên xem thêm, rèn kĩ năng giải Toán.

Ngoài rời khỏi những em học viên hoặc quý cha mẹ còn rất có thể xem thêm thêm thắt đề ganh đua thân thích học tập kì 2 lớp 4 hoặc đề ganh đua học tập kì 2 lớp 4 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo gót chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục và những dạng bài xích ôn tập luyện môn Tiếng Việt 4, và môn Toán 4.

Xem thêm: fe2o3 ra feno33