bài tập so sánh hơn lớp 6

Các dạng bài tập so sánh hơn lớp 6 kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên với kèm cặp đáp án cụ thể vô nội dung bài viết tiếp sau đây sẽ hỗ trợ những em gia tăng kỹ năng và kiến thức về những quy tắc, cấu tạo ngữ pháp và kể từ vựng tương quan cho tới đối chiếu rộng lớn. phẳng phiu việc ôn luyện thường xuyên, những em học viên tiếp tục lưu giữ lâu và vận dụng kỹ năng và kiến thức tuy nhiên tôi đã học tập một cơ hội linh động vô thực tiễn. Cùng VUS ôn luyện lại những lý thuyết trọng tâm, tiếp sau đó hợp tác vô giải 7 dạng bài bác luyện đối chiếu rộng lớn vô nội dung bài viết này nhé!

Ôn luyện lại những lý thuyết về đối chiếu rộng lớn vô giờ đồng hồ Anh

Ôn luyện lại những lý thuyết trước lúc thực hiện bài bác luyện đối chiếu rộng lớn vô lớp 6 (hoặc ngẫu nhiên Lever nào) là đặc biệt cần thiết trong các việc gom những em đảm nói rằng tôi đã nắm rõ kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản, sẵn sàng nhằm giải những bài bác luyện và giới hạn phạm phải những sơ sót ko xứng đáng, kể từ cơ mạnh mẽ và tự tin, điềm tĩnh rộng lớn vô tình huống gặp gỡ cần những bài bác luyện khó khăn.

Bạn đang xem: bài tập so sánh hơn lớp 6

Khái niệm và cách sử dụng đối chiếu hơn

Trong giờ đồng hồ Anh trung học cơ sở, so sánh hơn (comparative) là cấu tạo dùng để làm đối chiếu nhì hoặc nhiều đối tượng người sử dụng cùng nhau về một tiêu chuẩn nào là cơ. Trong số đó, với 1 vật đạt tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng rộng lớn đối với những vật còn sót lại.

Bài luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6

Cấu trúc của đối chiếu hơn

Cấu trúc đối chiếu rộng lớn vô giờ đồng hồ Anh được chia thành nhì loại. Một là cấu tạo đối chiếu rộng lớn với tính kể từ, trạng kể từ ngắn ngủi. Hai là cấu tạo đối chiếu rộng lớn với tính kể từ và trạng kể từ lâu năm.

 • So sánh rộng lớn với tính kể từ và trạng kể từ ngắn
S + V + Short adj / adv + er + than  + O/ Clause/ N/ Pronoun
My xế hộp is faster phàn nàn yours. (Xe của tôi nhanh chóng rộng lớn xe pháo của người sử dụng.)
 • So sánh rộng lớn với tính kể từ và trạng kể từ dài
S + V + more + Long adj / adv + than  + O/ Clause/ N/ Pronoun
This seafood restaurant is more expensive phàn nàn the one we went vĩ đại last week.
 (Nhà sản phẩm thủy sản này giá thành cao hơn quán ăn Shop chúng tôi đã đi đến tuần trước đó.)

Lưu ý: Tính kể từ và trạng kể từ ngắn ngủi thông thường là những kể từ có một âm tiết, trong những khi tính kể từ, trạng kể từ lâu năm là những kể từ với 2 âm tiết trở lên trên. Tuy nhiên, bên trên thực tiễn vẫn đang còn những tình huống tuy nhiên tính kể từ với 2 âm tiết Khi với đuôi kết thúc giục là “-y, -le, -et, -ow, -er” vẫn sẽ là tính kể từ ngắn ngủi.

Các tình huống tính kể từ bất quy tắc vô đối chiếu hơn

Tính kể từ bất quy tắc (Irregular adjectives) là những tính kể từ ko tuân theo đuổi những quy tắc đổi khác thường thì sẽ tạo đi ra dạng đối chiếu rộng lớn (Comparative). Thay vì thế thêm thắt “er” như các tính kể từ không giống, tính kể từ bất quy tắc lại sở hữu cơ hội đổi khác riêng không liên quan gì đến nhau.

Tính từSo sánh hơn
Good (Tốt)Better (Tốt hơn)
Bad (Xấu)Worse (Xấu hơn) 
Much (Nhiều)More (Nhiều hơn)
Old (Cổ/ cũ/ già)Older (Cổ/ cũ/ già cả hơn)
Old (Lớn tuổi)Elder (Lớn tuổi tác hơn)
Far (Xa)Farther (Xa hơn)
Far (Chỉ cường độ ví như mạnh, nhiều)Further (Chỉ cường độ ví như mạnh, nhiều hơn)

Một vài ba tình huống đặc biệt quan trọng vô cấu tạo đối chiếu hơn

Khi dùng tính kể từ ngắn ngủi vô cấu tạo đối chiếu rộng lớn, với 1 vài ba chú ý cần thiết tuy nhiên bạn phải biết:

 • Khi tính kể từ ngắn ngủi kết thúc giục bởi đuôi ‘e’, vô cấu tạo đối chiếu rộng lớn các bạn chỉ việc thêm thắt “r” ở cuối kể từ.
  • Large (lớn) → Larger (lớn hơn)
  • Nice (đẹp, tốt) → Nicer (đẹp rộng lớn, đảm bảo chất lượng hơn)
  •  Late (muộn) → Later (muộn hơn)
 • Khi tính kể từ ngắn  kết thúc giục bởi một nguyên vẹn âm và sau đó là 1 phụ âm thì các bạn chú ý rất cần phải gấp song phụ âm rồi mới mẻ thêm thắt “er”.
  • Big (lớn) → Bigger (lớn hơn)
  • Hot (nóng) → Hotter (nóng hơn)
  • Thin (gầy) → Thinner (gầy hơn)
 • Khi tính kể từ ngắn  kết thúc giục bởi đuôi “y” thì bạn phải trả “y” trở thành “i” tiếp sau đó mới mẻ thêm  “er”.
  • Happy (hạnh phúc) → Happier (hạnh phúc hơn)
  • Funny (vui) → Funnier (vui hơn)
  • Busy (bận) → Busier (bận rộn hơn)
Bài luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6

Những dạng bài bác bài tập so sánh hơn lớp 6 trọng tâm

Có nhiều hình thức bài bác luyện về đối chiếu rộng lớn tuy nhiên học viên lớp 6 thông thường gặp gỡ cần. Tuy nhiên, VUS đang được tổ hợp những dạng bài bác luyện thịnh hành, trọng tâm thông thường xuất hiện tại trong số bài bác ganh đua, bài bác đánh giá với kèm cặp đáp án vô nội dung bài viết tiếp sau đây. Những bài bác luyện này không chỉ là gom học viên tập luyện năng lực ngôn từ mà còn phải cải cách và phát triển năng lực suy nghĩ và suy đoán.

Bài luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6 dạng 1: Biến thay đổi những kể từ ở dạng đối chiếu rộng lớn và ngược lại

Tính từ So sánh hơn
1. rich 1. ______
2. ______ 2. fatter
3. large 3. ______
4. heavy 4. ______
5. ______ 5. worse
6. far 6. ______
7. expensive 7. ______
8. ______ 8. older
9. intelligent 9. ______

Đáp án:

123456789
richerfatlargerheavierbadfurthermore expensiveoldmore intelligent

Bài luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6 dạng 2: Hoàn trở thành câu ở dạng đối chiếu hơn

 1. My sister is _____ (old) má.
 2. Cars are _____ (fast) bicycles.
 3. 0/10 is_____ (bad) 1/10.
 4. The River Nile is _____  (long) the River Thames.
 5. Egypt is _____  (hot) Scotland.
 6. The cinema is _____  (expensive) the swimming pool.

Đáp án:

123456
older thanfaster thanworse thanlonger thanhotter thanmore expensive than
Bài luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6

Bài luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6 dạng 3: Hoàn trở thành văn phiên bản với dạng đối chiếu hơn

Hi! I’m Stacey and this is my family. My dad is Alan and my mum is Clare. I’ve got two brothers, Harry and Nathan, and a sister, Milly. Harry is 18 and Nathan is 16. Harry is 1.(old) _____ phàn nàn Nathan, but Nathan is tall for his age. Harry is 2.(small) _____  phàn nàn him, but he’s got 3.(big)_____  ears! My sister is 16, too. I’m only 12, ví I’m 4.(young) _____ phàn nàn all of them, but I think they aren’t very intelligent. I’m much 5.(intelligent)_____  ! And I’m 6.(good) _____ at the piano phàn nàn my sister, too. My dad’s brother, Uncle John, has got a lot of money – he’s 7.(rich)_____  phàn nàn my dad. His xế hộp was 8.(expensive)_____  phàn nàn our xế hộp. It’s very fast!

Xây dựng kỹ năng và kiến thức Anh ngữ vững chãi nằm trong cỗ kĩ năng mượt hơn hẳn tạo thành ngôi nhà hướng dẫn con trẻ sau này tại: Tiếng Anh Cho Thiếu Niên

Đáp án:

Xem thêm: toán lớp 5 luyện tập trang 77

12345678
oldersmallerbiggeryoungermore intelligentbetterrichermore expensive

Bài luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6 dạng 4: Chọn phương án đúng

 1. My sister thinks she’s intelligent / more intelligent phàn nàn má, but I don’t agree!
 2. Do you think the Harry Potter films are more good / better phàn nàn the books?
 3. I think Despicable Me 2 was funnier / funnyer phàn nàn Despicable Me 1.
 4. Is Angelina Jolie more old / older phàn nàn Sandra Bullock?
 5. Who is nicer / more nice, Kate or Alice?

Đáp án:

12345
more intelligentbetterfunnieroldernicer

Bài luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6 dạng 5: Có lỗi sai trong những câu, gạch men bên dưới lỗi sai và sửa lại

 1. Sharon is more kind phàn nàn Kate.
 2. I think Despicable Me 2 was funnyer phàn nàn Despicable Me 1.
 3. Dad has many science books phàn nàn má, ví borrow one of his books vĩ đại take on vacation.
 4. Lan got few marks in the test phàn nàn Hung.
 5. New York is farer from Istanbul phàn nàn Paris.

Đáp án: 

1more kind → kinder
2funnyer → funnier
3many → more
4few → fewer
5farer → farther

Bài luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6 dạng 6: Bài luyện nâng cao

Yêu cầu: Hoàn trở thành câu bằng phương pháp dùng cấu tạo đối chiếu hơn

 1. Health and happiness are (important) ____________ phàn nàn money.
 2. We always go camping when we go on holiday. It’s much (cheap) ____________ phàn nàn staying in a khách sạn.
 3. I lượt thích the countryside. It’s (healthy) ____________and (peaceful) ____________ living in a thành phố.
 4. I spent (little money)____________ phàn nàn you.
 5. I know him (well)____________ phàn nàn anyone else.
 6. The weather is (warm) ____________today phàn nàn it was yesterday.
 7. My house is (far____________ from here phàn nàn yours.
 8. My toothache is (painful) ____________ phàn nàn it was yesterday.
 9. Sorry, I’m late. It took má (long) ____________ vĩ đại get there phàn nàn I expected.
 10. Jim is (hard-working)____________ phàn nàn Tom.

Đáp án: 

1more important
2cheaper
3healthier / more peaceful
4less money
5better
6warmer
7farther
8more painful
9longer
10more hard-working

Bài luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6 dạng 7: Bài luyện nâng cao

Yêu cầu: Chọn đáp án đúng trong các ngoặc

 1. The more I talk, the (more/ most) she hates má.
 2. Jane’s younger sister is still at school. Her (elder/ older) sister is a doctor.
 3. You’re standing too near má. Can you move a bit (further/ farther) away from me?
 4. If you need any (further/ father) information, please tương tác má.
 5. You can buy (more expensive/ the most expensive) camera if you lượt thích. I’ve just won a lottery.

Đáp án:

12345
moreelderfartherfurtherthe most expensive
Bài luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6

Tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo Young Leader, khóa huấn luyện và đào tạo Anh ngữ giành riêng cho học viên cung cấp 2

Để kiến tạo nền tảng vững chãi cho việc thành công xuất sắc vô sau này của con em mình, quý bậc bố mẹ nên góp vốn đầu tư Anh ngữ cho những con cái tức thì kể từ lúc này. Young Leaders (11 – 15 tuổi) Anh ngữ thiếu thốn niên giành riêng cho những em học viên ở cung cấp trung học cơ sở là khóa huấn luyện và đào tạo unique bên trên VN được không ít bố mẹ tin tưởng tưởng và sẵn sàng mang lại con em mình ĐK nhập cuộc.

Khung công tác và tư liệu giảng dạy

Với sườn công tác học tập được kiến tạo theo đuổi chi phí chuẩn chỉnh quốc tế và tư liệu giảng dạy dỗ được biên soạn kể từ những đối tác chiến lược dạy dỗ đáng tin tưởng bên trên toàn thế giới, sau từng cung cấp học tập, học tập viên tiếp tục càng ngày càng cải cách và phát triển và đầy đủ phiên bản thân thiết, thu thập đầy đủ năng lượng nhằm trở nên những hướng dẫn đảm bảo chất lượng vô sau này. Chương trình học tập bao hàm 3 Lever, từng Lever đạt từng Output đầu ra ví dụ như sau:

 • Pre Young 1-3: Trong tiến độ này, học tập viên sẽ tiến hành học tập với giáo trình Time Zones Starter trong phòng xuất phiên bản National Geographic. Chuẩn bị cho những em sự mạnh mẽ và tự tin trong các việc nhập cuộc công tác giờ đồng hồ Anh trung học cơ sở hỗ trợ kể từ vựng và những ngữ pháp cơ phiên bản quan trọng mang lại công tác giờ đồng hồ Anh thiếu thốn niên. Xây dựng hạ tầng vững chãi tức thì kể từ những bước khởi điểm gom học tập viên tiếp cận những kĩ năng nghe, thưa, gọi và viết lách ở tầm mức cơ bản
 • Young Connecting 1-9: Tại Lever này, học tập viên sẽ tiến hành tiếp cận giáo trình Time Zones. Các em với năng lực hiểu những đoạn văn ngắn ngủi hoặc nghe, hiểu những cuộc chat chit, hội thoại giản dị và đơn giản về những chủ thể thường thì như mái ấm gia đình, phiên bản thân thiết, ngôi trường học tập, quần thể vui mừng đùa, sắm sửa, du lịch… Có năng lực viết lách, trình diễn, mô tả những sự khiếu nại, những thưởng thức ở tầm mức phỏng vừa vặn cần.
 • Young Shinning 1-6: Tại tiến độ này, học tập viên sẽ tiến hành giảng dạy dỗ bởi giáo trình Oxford Discover Futures. Học viên rất có thể hiểu những đoạn văn lâu năm và nghe hiểu những cuộc tranh biện, hội thoại về những chủ thể tương quan cho tới môi trường thiên nhiên sinh sống, văn hóa truyền thống, music và vương quốc. Có năng lực viết lách, thể hiện tại ý kiến, trình diễn chủ ý và mô tả kinh nghiệm tay nghề, sự kiện…và bàn luận về một vài chủ thể phức tạp vô phạm vi nắm vững.

Phương pháp học tập dữ thế chủ động kích ứng đam mê

Áp dụng cách thức học tập dữ thế chủ động, gom khơi dậy sự tò lần, yêu thương mến mày mò của học tập viên, nhằm những em tự động tập luyện tính dữ thế chủ động vô học hành, học tập sâu sắc lưu giữ lâu và phần mềm hiệu suất cao.

 • Khơi mở: Liên tục đặt điều thắc mắc về nội dung học hành khơi dậy sự tò lần của học tập viên
 • Tìm hiểu: Tìm hiểu kỹ năng và kiến thức bằng phương pháp để ý và gọi hiểu sinh động
 • Sáng tạo: Tự lên ý tưởng phát minh, kích ứng tạo ra trải qua những dự án công trình học tập tập
 • Thảo luận: Chia sẻ ý kiến cá thể, không ngừng mở rộng thêm thắt tầm nhìn và thu nhận ý tưởng phát minh khác
 • Đúc kết: Làm quen thuộc với việc thuyết trình, trình diễn ý kiến của cá nhân

Hệ sinh thái xanh học hành V-HUB

 • Ứng dụng độc quyền chỉ giành riêng cho những học tập viên bên trên VUS.
 • Hệ thống bài bác luyện được kiến tạo trước và sau từng buổi học tập, gom học tập viên đơn giản dễ dàng. rèn luyện từng khi, từng điểm. 
 • V-HUB còn là một kênh liên kết thân thiết ngôi nhà ngôi trường và bố mẹ, gom bố mẹ rất có thể theo đuổi dõi tiến trình và sản phẩm học hành của con em mình bản thân.

Giáo viên và trợ giảng với trình độ cao

 • Với sĩ số tinh anh gọn gàng, từng lớp học tập những em sẽ tiến hành tối nhiều hóa thời hạn học hành cùng theo với những nhà giáo phiên bản xứ.
 • Có thêm thắt sự tương hỗ kể từ trợ giảng tiếp tục đáp ứng việc giảng dạy dỗ và bảo vệ học tập viên được tiến hành một cơ hội chi tiết, chu đáo, sâu sắc sát.

Đội ngũ nhân viên cấp dưới bảo vệ học tập viên sát sao, chu đáo

 • Trong 1 khóa huấn luyện và đào tạo, ASA Care tiếp tục vấn đề kế hoạch tình hình học hành qua loa điện thoại cảm ứng thông minh vô thời điểm giữa kỳ và cuối kỳ
 • Theo dõi và thông tin tình hình chuyên nghiệp cần thiết tức thì vô buổi học
 • Học viên thông thường xuyên được sản xuất quen thuộc với dạng bài bác ganh đua KET, PET
 • Học viên được ĐK ganh đua KET, PET và nhập cuộc ôn không tính phí bên trên Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS.
Bài luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6

VUS – Hệ thống Anh ngữ đạt ghi nhận unique dạy dỗ và giảng dạy đạt chuẩn chỉnh quốc tế bởi NEAS

VUS kiêu hãnh là trung tâm giảng dạy Anh ngữ trước tiên bên trên VN với con số học tập viên đạt những chứng từ giờ đồng hồ Anh quốc tế tối đa lên đến mức 180.918 em, nằm trong với việc gửi gắm và tin tưởng tưởng của rộng lớn 2.700.000 mái ấm gia đình Việt. 

Xem thêm: nghệ thuật chiếc thuyền ngoài xa

 • Tính đến giờ với khối hệ thống rộng lớn 70 cơ sở bên trên toàn nước bên trên những TP. Hồ Chí Minh trọng tâm, Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS đang được không ngừng nghỉ cải cách và phát triển với mong ước mang về môi trường thiên nhiên học hành Anh ngữ unique, biến hóa năng động cho tới chúng ta con trẻ từng toàn quốc.
 • Với rộng lớn 2700+ nhà giáo và trợ giảng đảm bảo chất lượng, tay nghề cao được tuyển chọn lựa chọn trải qua tiến độ gắt cao và không ngừng nghỉ cải cách và phát triển chuyên môn nhằm tiếp bước tạo ra thêm thắt những mới học tập viên xuất sắc ưu tú. 
 • 100% những nhà giáo đều sở hữu bởi CN trở lên trên và bởi giảng dạy dỗ giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh quốc tế như TESOL, CELTA hoặc tương tự TEFL. Trong khi, 100% vận hành unique giảng dạy dỗ bởi thạc sỹ hoặc TS vô giảng dạy ngôn từ Anh.
 • Là trung tâm Anh ngữ trước tiên liên minh với những đơn vị chức năng dạy dỗ số 1 toàn cầu như National Geographic Learning, Macmillan Education, Cambridge University Press & Assessment,… mang về mang lại học tập viên những cỗ giáo trình unique, đạt chuẩn chỉnh quốc tế.
 • Đối tác kế hoạch hạng nấc Vàng, hạng nấc tối đa của Cambridge University Press & Assessment.
 • Đối tác kế hoạch hạng Platinum, hạng nấc tối đa của British Council – Hội đồng Anh.

Với mong ước mang về cho những em môi trường thiên nhiên học hành ngôn từ đạt chuẩn chỉnh quốc tế, VUS vẫn đang được không ngừng nghỉ nỗ lực và cải cách và phát triển nhằm upgrade unique giảng dạy dỗ và giảng dạy, gom chuẩn bị những hành trang vững chãi, lẹo cánh mang lại chúng ta học tập viên lại gần rộng lớn với sau này tươi tỉnh sáng sủa.

Bài luyện đối chiếu rộng lớn lớp 6

Cấu trúc đối chiếu rộng lớn thông thường xuất hiện tại đa dạng chủng loại trong số kỳ ganh đua giờ đồng hồ Anh. Do cơ nếu như những em học viên ko nắm rõ lý thuyết, rất có thể kéo đến những sơ sót ko mong ước và tác động cho tới sản phẩm ganh đua của những em. Hãy thông thường xuyên ôn luyện kỹ năng và kiến thức và thực hành thực tế những bài tập so sánh hơn lớp 6 tỉ mỉ nhằm đạt được điểm trên cao như yêu cầu của tôi những em nhé! Theo dõi VUS nhằm update nhiều kỹ năng và kiến thức Anh ngữ hữu dụng thường ngày.

Có thể cha mẹ quan tiền tâm:

 • Tổng phải chăng thuyết và bài bác luyện thì thời điểm hiện tại đơn lớp 6 với đáp án
 • Tổng phải chăng thuyết và bài bác luyện giới kể từ lớp 6 với đáp án chi tiết
 • Tổng phù hợp những dạng bài bác luyện thì thời điểm hiện tại hoàn thiện lớp 6 với đáp án