bài 7 trang 62 sgk toán 8 tập 2


Đề bài

 Tính những phỏng lâu năm \(x,y\) vô hình 14.

Bạn đang xem: bài 7 trang 62 sgk toán 8 tập 2

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- sít dụng: hệ trái ngược của tấp tểnh lý TaLet, tấp tểnh lý Pitago.

Lời giải chi tiết

* Trong hình 14a

\(MN // EF\), bám theo hệ trái ngược tấp tểnh lí Ta-lét tao có:

\( \dfrac{MN}{EF}=\dfrac{MD}{DE}\)

Mà \(DE = MD + ME = 9,5 + 28 = 37,5\).

\(\Rightarrow \dfrac{8}{x} = \dfrac{9,5}{37,5}\)

\(\Rightarrow x= \dfrac{8.37,5}{9,5}= \dfrac{600}{19}  ≈ 31,6\)

* Trong hình 14b

Ta với \(A'B' ⊥ AA'\) (giả thiết) và \(AB ⊥ AA'\) (giả thiết)

\( \Rightarrow  A'B' // AB\) (từ vuông góc cho tới tuy vậy song)

Xem thêm: speech is one of the most important

\( \Rightarrow \dfrac{A'O}{OA} = \dfrac{A'B'}{AB}\) (Theo hệ trái ngược tấp tểnh lí Ta-let)

hay \(\dfrac{3}{6} = \dfrac{4,2}{x}\)

\(x = \dfrac{6.4,2}{3} = 8,4\)

\(∆ABO\) vuông bên trên \(A\) nên vận dụng tấp tểnh lý Pitago tao có:

\(\eqalign{
& {y^2} = O{B^2} = O{A^2} + A{B^2} \cr
& \Rightarrow {y^2} = {6^2} + 8,{4^2} = 106,56 \cr
& \Rightarrow hắn = \sqrt {106,56} \approx 10,3 \cr} \)


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 8 trang 63 SGK Toán 8 luyện 2

  Giải bài bác 8 trang 63 SGK Toán 8 luyện 2. a) Để chi đoạn trực tiếp AB trở thành thân phụ đoạn đều bằng nhau, người tao đã thử như hình 15.Hãy tế bào mô tả thủ tục bên trên và lý giải vì như thế sao những đoạn AC,CD,DB bởi nhau?

 • Bài 9 trang 63 SGK Toán 8 luyện 2

  Cho tam giác ABC và điểm D bên trên cạnh AB sao mang đến AD= 13,5cm, DB= 4,5cm. Tính tỉ số những khoảng cách tự động điểm A và B cho tới cạnh AC

 • Bài 10 trang 63 SGK Toán 8 luyện 2

  Tam giác ABC với lối cao AH. Đường trực tiếp d tuy vậy song với BC, rời những cạnh AB,AC và lối cao AH bám theo trật tự bên trên những điểm B', C' và H'(h.16)

 • Bài 11 trang 63 SGK Toán 8 luyện 2

  Giải bài bác 11 trang 63 SGK Toán 8 luyện 2. Tam giác ABC với BC= 15cm. Trên lối cao AH lấy những điểm I,K sao mang đến AK = KI = IH. Qua I và K vẽ những lối EF // BC, MN // BC(h.17)

 • Bài 12 trang 64 SGK Toán 8 luyện 2

  Giải bài bác 12 trang 64 SGK Toán 8 luyện 2. cũng có thể đo dược chiều rông của một khúc sông nhưng mà không cần thiết phải thanh lịch bờ mặt mày cơ hoặc không?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Xem thêm: đặc điểm nổi bật của địa hình vùng núi đông bắc là

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn học viên lớp 8 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.