bài 6 trang 62 sgk toán 8 tập 2

Đề bài

Tìm những cặp đường thẳng liền mạch tuy vậy song nhập hình 13 và phân tích và lý giải vì như thế sao bọn chúng tuy vậy tuy vậy.

Bạn đang xem: bài 6 trang 62 sgk toán 8 tập 2

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- kề dụng ấn định lý Talet đảo: Nếu một đường thẳng liền mạch hạn chế nhì cạnh một tam giác và ấn định rời khỏi bên trên nhì cạnh ấy những đoạn trực tiếp ứng tỉ lệ thành phần thì đường thẳng liền mạch tê liệt tuy vậy song với cạnh sót lại của tam giác.

- Dấu hiệu phân biệt hai tuyến phố trực tiếp tuy vậy song

Lời giải chi tiết

Trong hình 13a:

\(\dfrac{AP}{PB} = \dfrac{3}{8}\); \(\dfrac{AM}{MC}= \dfrac{5}{15} = \dfrac{1}{3}\) vì \(\dfrac{3}{8} ≠ \dfrac{1}{3}\) nên \(\dfrac{AP}{PB} ≠ \dfrac{AM}{MC}\) 

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 5 a closer look 1

\(\Rightarrow\) \(PM\) và \(BC\) ko tuy vậy tuy vậy. (Theo ấn định lí Talet đảo)

Ta có \(\left.\begin{matrix} \dfrac{CN}{NB}=\dfrac{21}{7}=3 \\  \dfrac{CM}{MA}=\dfrac{15}{5}=3 \end{matrix}\right\} \Rightarrow \dfrac{CM}{MA}=\dfrac{CN}{NB}\)

 \(\Rightarrow MN // AB\) (Theo ấn định lí Talet đảo)

Trong hình 13b:

Ta có: \(\dfrac{OA'}{A'A} = \dfrac{2}{3}\); \(\dfrac{OB'}{B'B} = \dfrac{3}{4,5} = \dfrac{2}{3}\) 

\(\Rightarrow \dfrac{OA'}{A'A} =  \dfrac{OB'}{B'B}\) 

\(\Rightarrow A'B' // AB\) (Theo ấn định lí Talet đảo)     (1)

Có \(\widehat {B''A''O} = \widehat {OA'B'}\) (gt)

Xem thêm: tóm tắt bầy chim chìa vôi

Mà nhì góc \(\widehat {B''A''O}\) và \( \widehat {OA'B'}\) ở vị trí so le trong

Suy rời khỏi \(A"B" // A'B'\)    (2)

Từ (1) và (2) suy rời khỏi \(AB // A'B' // A"B"\).