axetilen + br2

Mời những em nằm trong theo đòi dõi bài học kinh nghiệm thời điểm ngày hôm nay với tiêu xài đề
C2H2 rời khỏi C2H2Br2 | Axetilen + Br2 | C2H2 + Br2 → C2H2Br2

Bạn đang xem: axetilen + br2

Thầy cô http://mamnonvinschool.edu.vn/ xin xỏ trình làng phương trình C2H2 + Br2 → C2H2Br2 gồm ĐK phản xạ, cơ hội tiến hành, hiện tượng kỳ lạ phản xạ và một trong những bài xích tập luyện tương quan hùn những em gia tăng toàn cỗ kiến thức và kỹ năng và tập luyện kĩ năng thực hiện bài xích tập luyện về phương trình phản xạ chất hóa học. Mời những em theo đòi dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Phương trình C2H2 + Br2 → C2H2Br2

1. Phản ứng hóa học:

    C2H2 + Br2 → C2H2Br2

2. Điều khiếu nại phản ứng

– Không có

3. Cách tiến hành phản ứng

– Dẫn kể từ từ khí axetilen qua quýt hỗn hợp nước brom (tỉ lệ 1:1).

4. Hiện tượng nhận thấy phản ứng

– Ankin phản xạ làm mất đi color hỗn hợp nước brom ( phản xạ vừa vặn đầy đủ ).

5. Tính hóa học hóa học

5.1. Tính hóa chất của C2H2

a. Phản ứng cộng

Phản ứng nằm trong halogen (phản ứng halogen hóa)

 • Cộng brom

CH ≡ CH + Br – Br → Br-CH = CH – Br

Sản phẩm sinh rời khỏi sở hữu link song vô phân tử nên hoàn toàn có thể nằm trong tiếp với môt phân tử brom nữa:

Br-CH = CH – Br + Br – Br → Br2CH-CH-Br2

 • Cộng clo

C2H2+ Cl2 → C2H2Cl2

 • Phản ứng nằm trong hiđro (phản ứng hiđro hóa)

C2H2 + H2→ C2H6

Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra C2H2 và H2: Nhiệt chừng, xúc tác Niken

Lưu ý: Trong khi Khi mang lại C2H2 tác dụng với H2 ở ĐK nhiệt độ chừng hóa học xúc tác không giống nhau mang lại thành phầm không giống nhau

C2H2 + H2 → C2H4

 • Phản ứng nằm trong axit

C2H2 + HCl → C2H3Cl (Nhiệt chừng và xúc tác HgCl2)

 • Phản ứng nằm trong nước (phản ứng hiđrat hóa

C2H2 + H2O → CH3CHO (Nhiệt độ: 80 chừng C Xúc tác: Hg2+ Dung môi: H2SO4)

b. Phản ứng đime hóa và trime hóa

Hai phân tử axetilen hoàn toàn có thể nằm trong phù hợp với nhau tạo nên trở thành vinylaxetilen

Đime hóa:

2CH≡CH → CH2=CH−C≡CH  (Nhiệt chừng xúc tác)

(Vinyl axetilen)

Trime hóa:

3CH≡CH  →  C6H6

c. Phản ứng oxi hóa

Phản ứng oxi hóa

Axetilen là hiđrocacbon, nên là Khi nhen nhóm, axetilen tiếp tục cháy đưa đến cacbon Đioxit và nước, tương tự động metan và etilen.

Axetilen cháy vô bầu không khí với ngọn lửa sáng sủa, lan nhiều nhiệt độ.

C2H2 + 5/2O2 → 2CO2 + H2O

5.2. Tính hóa chất của Br2

a. Tác dụng với kim loại

    Sản phẩm tạo nên muối hạt tương ứng

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 10 sở hữu đáp án

    b. Tác dụng với hidro

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 10 sở hữu đáp án

    Độ hoạt động và sinh hoạt hạn chế dần dần kể từ Cl → Br → I

    Các khí HBr, HI tan vô nước tạo nên hỗn hợp axit.

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 10 sở hữu đáp án

    Về chừng mạnh axit thì lại tăng dần dần kể từ HCl

    c. Tính khử của Br2, HBr

    – Brom thể hiện tại tính khử Khi gặp gỡ hóa học lão hóa mạnh (như nước clo, …)

Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 2HBrO3 (Axit bromic) + 10HCl

    – Tính khử của HBr (ở hiện trạng khí gần giống vô dd) mạnh rộng lớn HCl. HBr khử được H2SO4 đặc trở thành SO2.

2HBr + H2SO → Br2 + SO2 + 2H2O

    – Dd HBr ko color, nhằm lâu vô bầu không khí trở thành làm nên màu vàng nâu vì thế bị lão hóa (dd HF và HCl không tồn tại phản xạ này):

Xem thêm: h2nch2cooh + naoh

4HBr + O2 → 2H2O + 2Br2

6. quý khách sở hữu biết

– Phản ứng bên trên gọi là phản xạ nằm trong brom.

– Phản ứng xẩy ra qua quýt nhị tiến trình. Muốn tạm dừng ở tiến trình này thì nên cần tiến hành phản xạ ở nhiệt độ chừng phù hợp.

– Khối lượng hỗn hợp brom tăng vày lượng ankin vẫn nhập cuộc phản xạ.

7. Bài tập luyện liên quan

Ví dụ 1: Axetilen phản xạ với hỗn hợp nước brom theo đòi bao nhiêu giai đoạn?

 A. 1 giai đoạn

 B. 2 giai đoạn

 C. 3 giai đoạn

 D. 4 giai đoạn

Hướng dẫn: Axetilen phản xạ với hỗn hợp nước brom theo đòi 2 tiến trình.

  C2H2 + Br2 → C2H2Br2

  C2H2 + 2 Br2 → C2H2Br4

Đáp án: B.

Ví dụ 2: Ở nhiệt độ chừng -20°C thì phản xạ với hỗn hợp nước brom của axetilen nhận được thành phầm là gì?

 A. C2H2Br2

 B. C2H2Br4

 C. C2H4

 D. Không phản ứng

Hướng dẫn:

Ở -20°C nhận được C2H2Br2

  C2H2 + Br2 → C2H2Br2

Đáp án: A

Ví dụ 3: Cho những phản xạ sau:

 (1). Fe(OH)2 + HNO3 loãng →

 (2). CrCl3 + NaOH + Br2 

 (3). FeCl2 + AgNO3(dư) →

 (4). CH3CHO + H2 

 (5). Glucozơ + AgNO3 + NH3 + H2O →

 (6). C2H2 + Br2 

 (7). Grixerol + Cu(OH)2 

 (8). Al2O3 + HNO3(đặc, nóng) →

Số phản xạ xẩy ra nằm trong loại phản xạ lão hóa khử là:

  A. 6  B. 5  C. 7  D. 4

Hướng dẫn

(1). 4HNO3 + Fe(OH)2 → 3H2O + NO2 + Fe(NO3)3

(2). 3Br2 + 16NaOH + 2CrCl3 → 8H2O + 6NaCl + 2Na2CrO4 + 6NaBr

(3). 3AgNO3 + FeCl2 → Ag + 2AgCl + Fe(NO3)3

(4). CH3CHO + H2 → CH3CH2OH

(5). C6H12O6 + 2Ag(NH3)2OH → 2Ag + H2O + 3NH3 + CH2OH(CHOH)4COONH4

(6). Br2 + C2H2 → C2H2Br2

Đáp án: A

8. Một số phương trình phản xạ hoá học tập không giống của Ankin và hợp ý chất:

 • C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4
 • C2H2 + HCl → C2H3Cl
 • C2H2 + H2O → CH3CHO
 • 2CH≡CH → CH≡CH-CH=CH2 ( vinyl axetilen )
 • 3CH≡CH → C6H6 ( benzen )
 • nCH≡CH → (-CH=CH-)n (nhựa cupren)
 • CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag–C≡C-Ag↓ + 2NH4NO3

Trên đấy là toàn cỗ nội dung về bài xích học
C2H2 rời khỏi C2H2Br2 | Axetilen + Br2 | C2H2 + Br2 → C2H2Br2
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích hùn những em triển khai xong chất lượng bài xích tập luyện của tôi.

Đăng bởi: http://mamnonvinschool.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: fecl3+agno3