anilin và phenol đều có phản ứng với

Câu hỏi:

24/08/2020 31,096

B. Nước Br2

Bạn đang xem: anilin và phenol đều có phản ứng với

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A: không tồn tại hóa học nào là phản ứng

Đáp án C: Phenol phản ứng

Đáp án D: Anilin phản ứng

Đáp án nên chọn là: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào là tại đây ứng dụng với hỗn hợp brom tạo ra kết tủa Trắng ?

A. Metylamin.

B. Etylamin.

C. Etylmetylamin.

D. Anilin.

Câu 2:

Dung dịch metylamin ko ứng dụng với hóa học nào là sau đây?

A. dd HCl

B. dd Br2/CCl4  

C. dd FeCl3.

D. HNO2

Câu 3:

Tiến hành thực nghiệm bên trên nhì hóa học phenol và anilin, hãy cho thấy thêm hiện tượng kỳ lạ nào là tại đây sai?

A. Cho nước brom vô thì cả nhì đều mang lại kết tủa Trắng.

B. Cho hỗn hợp HCl vô thì phenol mang lại hỗn hợp hệt nhau, còn anilin thì tách thực hiện 2 lớp.

Xem thêm: quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình nước ta là

C. Cho hỗn hợp NaOH vô thì phenol mang lại hỗn hợp hệt nhau, còn anilin thì tách thực hiện 2 lớp.

D. Cho 2 hóa học vô nước lạnh lẽo, với phenol tạo ra hỗn hợp đục, với anilin lếu hợp ý phân nhì lớp.

Câu 4:

Có thể phân biệt alinin và phenol bằng

A. Dung dịch NaOH.

B. Dung dịch HCl.

C. Nước lạnh lẽo.

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 5:

Phát biểu nào là sau đấy là sai?

A. Anilin được pha trộn thẳng kể từ nitrobenzen. 

B. Anilin là một trong bazơ đem tài năng thực hiện quỳ tím hoá xanh xao. 

C. Anilin mang lại được kết tủa Trắng với nước brom.

D. Anilin đem tính bazơ yếu đuối rộng lớn amoniac.

Câu 6:

Để phân biệt anilin và etylamin đựng vô 2 lọ riêng biệt biệt, tớ sử dụng thuốc demo nào?

A. Dung dịch Br2.

B. Dung dịch HCl.

C. Dung dịch NaOH.

Xem thêm: cảnh quan tiêu biểu của phần lãnh thổ phía bắc là

D. Dung dịch AgNO3