ancol etylic ra etilen

5.2. Tính hóa học hóa học

Bạn đang xem: ancol etylic ra etilen

Phản ứng cháy

Rượu etylic cháy với ngọn lửa greed color, lan nhiều nhiệt

C2H5OH + 3O2 xrightarrow{{{t}^{o}}} 2CO2 + 3H2O

Tác dụng với sắt kẽm kim loại mạnh như K, Na

Thả mẩu natri nhập ly đựng rượu etylic, mẩu natri tan dần dần và với lớp bọt do khí tạo ra bay ra

2C2H5OH + Na → 2C2H5ONa + H2↑

Phản ứng với axit axetic

Đổ rượu etylic nhập ly đựng axit axetic với xúc tác H2SO4 quánh, tạo nên trở nên hỗn hợp như nhau. Đun rét láo hợp ý một thời hạn, nhập ống thử xuất hiện nay hóa học lỏng ko màu sắc, mùi hương thơm phức, ko tan nội địa, nổi bên trên mặt mày nước.

C2H5OH + CH3COOH overset{{{H}_{2}}S{{O}_{4}},đặc}{leftrightarrows} CH3COOC2H5 + H2O

etylic axit axetic etylaxetat

6. Một số bài xích tập luyện

Câu 1. Phát biểu này sau đây ko đúng:

A. Điều chế etilen nhập chống thực nghiệm bằng phương pháp đun etylic với H2SO4đặc cho tới khoảng chừng 170oC

B. Tất cả những ancol Lúc đun rét với H2SO4 quánh cho tới khoảng chừng 170oC đều nhận được anken

C. Đun rét ancol với H2SO4đặc ở nhiệt độ phỏng khoảng chừng 140oC tiếp tục nhận được ete

D. Đun rét propan-1-ol với H2SO4 quánh ở nhiệt độ phỏng 170oC chỉ thu được một olefin duy nhất

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

Câu 2. Khi đun rét láo hợp ý bao gồm C2H5OH và C3H7OH với H2SO4 quánh ở 140oC hoàn toàn có thể nhận được số ete tối nhiều là

A. 6

B. 4

C. 5

D. 3

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

Đề căn vặn số anken tối nhiều => Xét tình huống C3H7OH với 2 đồng phân

=> Khi đun láo hợp ý 3 ancol (C2H5OH và C3H7OH) tạo nên (3.4)/2= 6 ete

Câu 3. Cho những hóa học sau: etan, propen, isopren, axetilen, toluen và stiren. Số hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp KMnO4ở nhiệt độ phỏng thông thường là:

A. 3

B. 5

C. 6

D. 4

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 4. Khi dẫn khí etilen nhập hỗn hợp Brom dư đựng nhập ống thử với để ý thấy

A. màu sắc của hỗn hợp brom nhạt nhẽo dần dần, với hóa học kết tủa

B. màu sắc của hỗn hợp brom nhạt nhẽo dần dần, với hóa học lỏng ko tan chìm xuống lòng ống nghiệm

Xem thêm: p + hno3 loãng

C. màu sắc của hỗn hợp brom nhạt nhẽo dần dần, với khí bay ra

D. màu sắc của hỗn hợp brom ko thay cho đổi

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

Câu 5. Hiện tượng để ý được Lúc sục khí etilen theo lần lượt nhập ống thử loại (1) chứa chấp hỗn hợp KMnO4; ống loại (2) chứa chấp hỗn hợp AgNO3 là:

A. Ống nghiệm (1) mất mặt màu sắc và xuất hiện nay kết tủa nâu, ống thử (2) với kết tủa vàng.

B. Ống nghiệm (1) mất mặt màu sắc và xuất hiện nay kết tủa nâu, ống thử (2) không tồn tại hiện tượng lạ.

C. Ống nghiệm (1) không tồn tại hiện tượng lạ, ống thử (2) với kết tủa vàng.

D. Cả 2 ống thử đều không tồn tại hiện tượng lạ.

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

Ống nghiệm 1 dung dịch tím mất mặt màu sắc, kết tủa nâu tạo nên trở nên là MnO2.

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2+ 2MnO2 + 2KOH

Ống nghiệm 2 ko phản xạ.

Câu 6. Dãy những hóa học thực hiện nhạt nhẽo (mất) màu sắc hỗn hợp KMnO4 ở nhiệt độ phỏng thông thường là:

A. Toluen, buta – 1,2 – dien, propin

B. Etilen, axetilen, butadien

C. Benzen, toluen, stiren

D. Benzen, etilen, axetilen

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

A. Toluen ko phản ứng

C. Benzen, toluen ko phản ứng

D. Benzen ko phản ứng

B. Etilen, axetilen, butadien

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH

3C2H2 + 8KMnO4 + 4H2O → 3(COOH)2 + 8MnO2 + 8KOH

3CH2=CH-CH=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2(OH)CH(OH)CHCH2 + 2MnO2 + 2KOH

Câu 7. Hiện tượng xẩy ra Lúc dẫn khí etilen qua loa bình đựng hỗn hợp brom dư là :

A. Dung dịch nhạt nhẽo màu sắc dần

B. Dung dịch mất mặt màu sắc, với kết tủa white color xuất hiện

C. Dung dịch fake dần dần lịch sự màu sắc xanh

D. Không với hiện tượng lạ gì

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

Xem thêm: si ra na2sio3

Đánh Giá Bài Viết