2kmno4 → k2mno4 + mno2 + o2 là phản ứng gì

Câu hỏi:

05/05/2020 6,103

Cho phản ứng:

Bạn đang xem: 2kmno4 → k2mno4 + mno2 + o2 là phản ứng gì

2KMnO4t°CK2MnO4+MnO2+O2

Nhận xét nào là tại đây đích thị về phản xạ trên:

A. Phản ứng bên trên ko cần là phản xạ lão hóa – khử vì như thế chỉ có một hóa học nhập cuộc phản ứng

B. Là phản xạ lão hóa – khử nội phân tử

Đáp án chủ yếu xác

C. Là phản xạ tự động oxi hóa

Đáp án B

Phản ứng lão hóa - khử nội phân tử vì thế hóa học khử, hóa học lão hóa nằm trong phụ thuộc 1 phân tử.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phản ứng nào là sau đó là phản xạ lão hóa – khử?

A.Fe2O3+6HNO32FeNO33+3H2O

B. H2SO4+Na2ONa2SO4+H2O

C. Fe2O3+3CO2Fe+3CO2

D. 2AgNO3+BaCl2BaNO32+2AgCl

Câu 2:

Phản ứng nào là sau đó là phản xạ phân hủy

A. Fe+Cl2

B. Cu+AgNO3

C. FeOH2t°C

D. Zn+H2SO4

Câu 3:

Phản ứng nào là tại đây một vừa hai phải là phản xạ phân bỏ, một vừa hai phải là phản xạ lão hóa – khử?

Xem thêm: cách giải phương trình lớp 8

A. NH4NO2N2+2H2O

B. CaCO3CaO+CO2

C. 8NH3+3Cl2N2+6NH4Cl

D. 2NH3+3CuON2+3Cu+3H2O

Câu 4:

Trong những phản xạ tiếp sau đây, phản xạ nào là là phản xạ oxi hóa  - khử?

A. NaCl+AgNO3AgCl+NaNO3

B. FeCl2+ZnZnCl2+Fe

C. 2FeOH3t°CFe2O3+3H2O

D. Na2CO3+2HCl2NaCl+CO2+H2O

Câu 5:

Tiến hành phản xạ phân bỏ 1kg glixerol trinitrat C3H5O9N3 thu được V lít láo phù hợp khí CO2, N2, O2 và tương đối nước. sành ở ĐK phản xạ 1 mol khí rất có thể tích 50 lít. Giá trị của V là

A. 1596,9

B. 1652,0

C. 1872,2

D. 1927,3

Câu 6:

Phản ứng nào là sau đó là phản xạ thế?

A. 4S+8NaOHNa2SO4+3Na2S+4H2O

B. Cl2+2KBr2KCl+Br2

C. 3Zn+8HNO33ZnNO32+2NO+4H2O

Xem thêm: i don't have enough money

D. FeNO32+AgNO3FeNO33+Ag

TÀI LIỆU VIP VIETJACK