20phút bằng bao nhiêu giờ

20 phút bởi từng nào giờ, khí cụ thay đổi đơn vị chức năng thời hạn đơn giản và dễ dàng, đúng chuẩn nhất


Công cụ quy đổi thời hạn đơn giản và dễ dàng, đúng chuẩn nhất

Công cụ quy đổi thời gian

Bạn đang xem: 20phút bằng bao nhiêu giờ

Số cần thiết đổi

đổi từ

đổi sang

Xem thêm: quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình hiện tại của nước ta là

Xác nhận

Kết quả

Xem thêm: giải vở bài tập tiếng việt

  • 20 phút = 0.3333333333333333 giờ
  • 20 phút = đôi mươi phút

20 phút bởi từng nào giờ - đôi mươi m bởi từng nào h

Dựa vô thành quả của khí cụ bên trên tớ đem

  • 20 phút = 0.3333333333333333 giờ
  • 20 phút = đôi mươi phút

Các thành quả khác

20 phút thanh lịch những đơn vị chức năng khác
đôi mươi phút (m) 1200 giây (s)
đôi mươi phút (m) đôi mươi phút (m)
đôi mươi phút (m) 0.3333333333333333 giờ (h)
đôi mươi phút (m) 0.013888888888888888 ngày (d)
đôi mươi phút (m) 0.001984126984126984 tuần (w)
đôi mươi phút (m) 0.000496031746031746 mon (tháng)
đôi mươi phút (m) 0.0000380517503805175 năm (năm)
0.3333333333333333 giờ thanh lịch những đơn vị chức năng khác
0.3333333333333333 giờ (h) 1200 giây (s)
0.3333333333333333 giờ (h) 20 phút (m)
0.3333333333333333 giờ (h) 0.3333333333333333 giờ (h)
0.3333333333333333 giờ (h) 0.013888888888888888 ngày (d)
0.3333333333333333 giờ (h) 0.001984126984126984 tuần (w)
0.3333333333333333 giờ (h) 0.000496031746031746 mon (tháng)
0.3333333333333333 giờ (h) 0.0000380517503805175 năm (năm)