1/3 giờ bằng bao nhiêu phút

Công cụ quy đổi giờ thanh lịch phút Online:

Bạn đang xem: 1/3 giờ bằng bao nhiêu phút

Nhập số cần thiết thay đổi [giờ]


giờ

=

Kết ngược [phút]


phút

1/3 giờ bằng bao nhiêu phút hoặc những thắc mắc tương tự động như 0,3h tự từng nào phút tưởng chừng vô cùng giản dị và đơn giản tuy nhiên quá nhiều người vẫn trầm trồ lúng túng với những loại câu hỏi quy thay đổi thời hạn thân thiện giờ, phút và giây này.

Hãy nằm trong time-daily trả lời và thể hiện cách thức đo lường và tính toán thời gian nhanh và đúng mực nhất sau đây:

1/3 giờ bằng bao nhiêu phút

1 giờ tự 60 phút. Vậy phương pháp tính giản dị và đơn giản nhất này đó là lấy 1/3*60= trăng tròn phút

Đấy là phương pháp tính giản dị và đơn giản khoa học tập và mang đến đáp số đúng mực nhất (1/3 giờ tự trăng tròn phút)

Ngoài đi ra phương pháp tính bên trên tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tính nhẩm tự những phương án như sau:

Cách tính thứ  nhất: 1 giờ tự 60 phút. Vậy 1/3 giờ = 60/3 = trăng tròn phút

Cách tính loại hai: lấy 1 phân chia 3= 0,333. Sau đấy lấy 0,333*60 =20 phút (cách tính này còn có thực hiện tròn trĩnh số sau dấy phẩy)

1/3 giờ bằng bao nhiêu phút

0,3h tự từng nào phút

Tương tự động phương pháp tính phía trên để tìm hiểu 0,3h tự từng nào phút tao chỉ việc lấy 0,3 x 60 = 18 phút.

Lưu ý đặc trưng thân thiện câu hỏi quy thay đổi 1/3 giờ và 0,3h tự từng nào phút. Bởi thật nhiều chúng ta lầm lẫn rằng 1/3 giờ = 0,3h dẫn theo đo lường và tính toán sai kết quả

Một số bài bác tập dượt ví dụ khác

Ví dụ 1: 0,25 giờ tự từng nào phút

 1. 15 phút
 2. 20 phút
 3. 25 phút
 4. 35 phút

Đáp số: 0,25 giờ = 15 phút (Đáp án A)

Ví dụ 2: 2,25 phút tự từng nào giây

 1. 120 giây
 2. 125 giây
 3. 135 giây
 4. 150 giây

Đáp số: 2,25 phút = 135 giây (Đáp án C)

Ví dụ 3: 1,3h tự từng nào phút

 1. 60 phút
 2. 65 phút
 3. 78 phút
 4. 90 phút

Đáp số: 1,3h = 78 phút (Đáp án C)

Ví dụ 4: 1 phút 45 giây tự từng nào phút

 1. 1,30 phút
 2. 1,45 phút
 3. 1,75 phút
 4. 1,90 phút

Đáp số: 1 phút 45 giây = 1,75 phút (Đáp án C)

Ví dụ 5: 350 phút tự từng nào giờ từng nào phút

 1. 3 giờ 30 phút
 2. 3 giờ 50 phút
 3. 5 giờ 30 phút
 4. 5 giờ 50 phút

Đáp số: 350 phút = 5 giờ 50 phút (Đáp án D)

Xem thêm: zncl2 + agno3

Ví dụ 6: 1 giờ nửa tiếng tự từng nào giờ

 1. 1,3 giờ
 2. 1,5 giờ
 3. 2,3 giờ
 4. 2,5 giờ

Đáp số: 1 giờ nửa tiếng = 1,5 giờ (Đáp án B)

Ví dụ 7: 90 phút tự từng nào giờ

 1. 1,3 giờ
 2. 1,5 giờ
 3. 6 giờ
 4. 6,5 giờ

Đáp số:  90 phút = 1,5 giờ (Đáp án B)

Ví dụ 8: 20 phút tự từng nào giờ

 1. 2/3 giờ
 2. 1/2 giờ
 3. 1/3 giờ
 4. 1/4 giờ

Đáp số: 20 phút =1/3 giờ =0,33 giờ (Đáp án C)

Ví dụ 9: 2/3 giờ tự từng nào phút

 1. 20 phút
 2. 30 phút
 3. 40 phút
 4. 50 phút

Đáp số: 2/3 giờ = 40 phút (Đáp án C)

Ví dụ 10: 3 giờ tự từng nào phút

 1. 90 phút
 2. 120 phút
 3. 150 phút
 4. 180 phút

Đáp số: 3 giờ = 180 phút (Đáp án D)

Ví dụ 11: 3 phút tự từng nào giây

 1. 120 giây
 2. 150 giây
 3. 180 giây
 4. 210 giây

Đáp số: 3 phút = 180 giây (Đáp án C)

Vi dụ 12: 3h 15 phút thay đổi đi ra tự từng nào phút

 1. 165 phút
 2. 195 phút
 3. 215 phút
 4. 230 phút

Đáp số: 3 giờ 15 phút = 195 phút (Đáp án B)

Ví dụ 13: 5/3 giờ tự từng nào phút (5 phần 3h tự từng nào phút)

 1. 30 phút
 2. 50 phút
 3. 75 phút
 4. 100 phút

Đáp số: 5/3 giờ = 100 phút {5 phần 3h tự 100 phút} (Đáp án D)

Ví dụ 14: 3h 6 phút tự từng nào giờ

 1. 2/3 giờ
 2. 3/2 giờ
 3. 1,3 giờ
 4. 3,1 giờ

Đáp số: 3 giờ 6 phút =3,1 giờ (Đáp án D)

Ví dụ 15: 3 ngày tự từng nào giờ

 1. 60 giờ
 2. 72 giờ
 3. 90 giờ
 4. 120 giờ

Đáp số: 3 ngày = 72 giờ (Đáp án B)

Ví dụ 16: 2 phần 3 ngày tự từng nào giờ (2/3 ngày tự từng nào giờ)

 1. 2 giờ
 2. 3 giờ
 3. 5 giờ
 4. 8 giờ

Đáp số: 2/3 ngày = 8 giờ {2 phần 3 ngày tự 8 giờ} (Đáp án D)

Xem thêm:

 • 1/3 phút tự từng nào giây
 • 1,4 giờ tự từng nào phút, Cách thay đổi giờ đi ra phút
 • 3/4 giờ tự từng nào phút, cơ hội thay đổi giờ đi ra phút thời gian nhanh nhất

Như vậy chỉ với một số công thức đo lường và tính toán giản dị và đơn giản vẫn mang đến tất cả chúng ta biết 1/3 giờ bằng bao nhiêu phút và 0,3h tự từng nào phút. Hi vọng nội dung bài viết vẫn mang đến những kỹ năng và kiến thức có lợi mang đến quý độc giả. Nếu còn những cách thức tính không giống những chúng ta cũng có thể nhằm lại ở đoạn phản hồi comment cuối bài bác viết!

Mọi chủ ý góp sức phản hồi van lơn sướng lòng gửi về [email protected]. Trân trọng!

Xem thêm: na2so3 + bacl2